Objavljena Knjiga sažetaka projekta Cro-INOP

Povodom završetka Istraživačkog projekta IP-2019-04-9893 „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“ (Cro-INOP) objavljena je Knjiga sažetaka s doprinosima mnogih projektnih partnera i stručnjaka iz područja pravnih znanosti. Knjiga pruža detaljan uvid u spoznaje i nalaze projekta, uključujući vrijedne preporuke i zaključke koji su proizašli iz suradnje te stoji kao svjedočanstvo zajedničkog znanja i predanosti svih uključenih.

Projekt nedužnosti u Hrvatskoj provodio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od veljače 2020. pod vodstvom prof. dr. sc. Lea Cvitanovića i prof. dr. sc. Davora Derenčinovića. Glavni cilj projekta bio je normativno i empirijski analizirati postojeći domaći i regionalni okvir u vezi s uređenjem i zaštitom prava osoba koje su nepravedno osuđene, s posebnim naglaskom na provođenju DNA analize kako bi se dokazale eventualne nepravde. Također, ovaj projekt pružao je besplatnu pravnu pomoć i besplatne savjete osobama čiji su slučajevi prihvaćeni, a koje smatraju da su nepravedno osuđene te mogu dokazati postojanje novih dokaza na temelju kojih se može zatražiti ponovno pokretanje kaznenog postupka. Cilj projekta je promicanje višedimenzionalnog i fleksibilnog pristupa osobama koje su nepravedno osuđene, kao i nastavak edukativnih radionica u vezi sa zaštitom prava ove posebne kategorije žrtava, te provođenje daljnjih istraživanja u pravosudnoj praksi.

Knjiga sažetaka dostupna je na sljedećoj poveznici: https://croinop.pravo.unizg.hr/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-neduznosti-u-Hrvatskoj-3.pdf