Rezultati natječaja IP-CORONA-2020-04

Hrvatska zaklada za znanost raspisala je 30. ožujka 2020. godine natječaj „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)” za financiranje istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim aspektima pandemije.
Prijava na Natječaj zaključena je 20. travnja. Ukupno je zaprimljeno 98 prijava, a u vrednovanje ih je upućeno 96 budući da dva projektna prijedloga nisu zadovoljila administrativnu provjeru. Vrednovanje u prvome krugu provelo je pet panela za vrednovanje prema sljedećim istraživačkim temama:

Panel Broj vrednovanih prijava
Panel 1 – Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19 26
Panel 2 – Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19 18
Panel 3.1. – Psihosocijalne posljedice kriznih mjera u kontroli COVID-19 pandemije, čimbenici rizika i otpornosti za mentalno zdravlje i dobrobit opće i vulnerabilne populacije 19
Panel 3.2. – Krizna komunikacija o COVID-19 pandemiji u ublažavanju straha, stereotipiranja i neizvjesnosti, osnaživanju odgovornog individualnog i grupnog ponašanja, te povjerenja u tijela javne vlasti 12
Panel 4 – Obrazovni aspekti pandemije 21

Temeljem ocjena dvaju inozemnih recenzenata, zaključnog mišljenja Panela i rang liste vrednovanih projektnih prijedloga koju je pripremio mjerodavni Panel, Upravni odbor Zaklade je na svojoj 173. sjednici održanoj 26. lipnja 2020. godine donio odluku o financiranju 11 najbolje rangiranih projekata:

Doc. dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Projekt: Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije – SOCRES

Doc. dr. sc. Ilija Brizić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Projekt: Dosta skrivanja CoV-2: Uspostava baze monoklonskih protutijela na SARS-Cov-2

Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Projekt: Obnavljanje društva: Longitudinalno istraživanje društvenog oporavka u Hrvatskoj nakon pandemije  koronavirusa

Dr. sc. Beata Halassy, Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Projekt: Stvaranje preduvjeta za uvođenje SARS-CoV-2 seroterapije u Hrvatskoj (CoVIg)

Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Projekt: Atenuirani β-herpesvirus sa snažnim imunomodulatornim kapacitetom kao vektorsko cjepivo protiv SARS-CoV-2

Prof. dr. sc. Gordan Lauc, Genos d. o. o. za vještačenje i analize
Projekt: Glikani kao biomarkeri i funkcionalni efektori teškog oblika COVID-19

Izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović, Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
Projekt: Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19

Dr. sc. Andreja Mikoč, Institut Ruđer Bošković
Projekt: Inhibitori koronavirusnih makrodomena – novi pristup liječenju bolesti uzrokovane koronavirusima

Doc. dr. sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Projekt: Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu

Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Projekt: Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19

Prof. dr. sc. Felix Wensveen, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Projekt: Manipuliranje imunološkom memorijom, razvoj novih strategija u svrhu stvaranja boljeg memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 nakon cijepljenja

Hrvatska zaklada za znanost iskreno čestita voditeljima najbolje rangiranih projekata te im želi uspješan znanstveno-istraživački rad i rezultate koji će doprinijeti rješenju trenutačno najvećih istraživačkih izazova vezanih uz spašavanje ljudskih života, čuvanje zdravlja i dobrobiti stanovništva u Republici Hrvatskoj.