Rezultati natječaja „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19” (IP-CORONA-2020-12)

Natječaj „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19” (IP-CORONA-2020-12) raspisan je 11. studenoga 2020. godine s rokom prijave 21. prosinca 2020. Natječaj je raspisan s ukupnim proračunom od 10.000.000,00 kuna te s predviđenim trajanjem projekata od 18 mjeseci.

Natječajem su definirane sljedeće istraživačke teme:

  1. Zdravstveni aspekti pandemije

1.1. Biologija i patogeneze COVID-19
1.2. Razvoj novih pristupa u terapiji i dijagnostici COVID-19
1.3. Klinička karakterizacija i upravljanje bolešću COVID-19
1.4. Epidemiološka istraživanja (npr. predviđanje širenja epidemije, procjena učinka mjera javnog zdravstva, upravljanje zdravstvenim sustavom)

  1. Ekonomski i pravni aspekti pandemije

2.1. Uloga javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti
poduzetništva i neprofitnog sektora
2.2. Posljedice pandemije i smjernice za održivi oporavak sektora uslužnih djelatnosti i turizma
2.3. Zakonodavni okvir ekonomskih i društvenih mjera poduzetih radi zaštite zdravlja u okolnostima pandemije i smjernice za njihovo unaprjeđenje

  1. Obrazovni i odgojni aspekti pandemije

3.1. Smanjenje socijalnih interakcija u uvjetima učenja na daljinu i ishodi odgojno-obrazovnog
procesa
3.2. Obrazovni prioriteti, prilagodba metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma te podrška na svim razinama obrazovanja radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda u uvjetima pandemije
3.3. Obrazovanje i briga o posebno osjetljivim skupinama u uvjetima pandemije
 


Za projektne prijedloge prijavljene na ovaj natječaj provedeno je dvostupanjsko vrednovanje. Vrednovanje u prvome krugu provela su tri panela za vrednovanje, a za projektne prijedloge koji su upućeni u 2. krug vrednovanja primljene su dvije inozemne recenzije temeljem kojih je provedeno završno vrednovanje. Članovi panela su na temelju međunarodnih recenzija predložili za financiranje ukupno četiri projektna prijedloga, a Odjel za znanstvene projekte i programe počeo je financijske pregovore s voditeljima predloženih projektnih prijedloga. Za tri projektna prijedloga pregovori su završeni te ih je Upravni odbor Zaklade prihvatio za financiranje. Riječ je o sljedećim projektnim prijedlozima:

Ime i prezime predlagatelja/iceOrganizacijaNaziv projektnog prijedloga
dr. sc. Boris JokićInstitut za društvena istraživanjaPromjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj
prof. dr. sc. Ines RadanovićSveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultetUčenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju
doc. dr. sc. Stjepan SrhojSveučilište u DubrovnikuPolitike za jačanje otpornosti: Istraživanje uloge javnih bespovratnih sredstava


Pregovori su još u tijeku za sljedeći projektni prijedlog:

Ime i prezime predlagateljaOrganizacijaNaziv projektnog prijedloga
prof. dr. sc. Neven HenigsbergSveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultetPrepoznavanje neurostrukturalnih, neurofunkcionalnih, kognitivnih i bihevioralnih pokazatelja zahvaćenosti mozga u COVID-19 i pokazatelji ishoda tijekom longitudinalnog praćenja