Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade novih modula u postojećem Elektroničkom sustavu za prijavu i praćenje projekata Zaklade

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade novih modula u postojećem Elektroničkom sustavu za prijavu i praćenje projekata Zaklade. 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 10. ožujka 2023. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda (.pdf)

Prilog 1. – Ponudbeni list (.doc)
Prilog 2. – Troškovnik (.xls)
Prilog 3. – Izjava o nepromjenjivosti cijena (.doc)

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA

17. ožujka 2023.

U provedenom postupku odabrana je ponuda tvrtke Globaldizajn d.o.o.