Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga održavanja elektroničkog sustava za prijavu i vrednovanje projektnih prijedloga na natječajima Hrvatske zaklade za znanost te praćenje financiranih projekata

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga održavanja elektroničkog sustava za prijavu i vrednovanje projektnih prijedloga na natječajima Hrvatske zaklade za znanost te praćenje financiranih projekata, evidencijski broj nabave 29-2024/JN.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30. siječnja 2024. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponude (.pdf)

Prilog 1. – Ponudbeni list (.doc)
Prilog 2. – Troškovnik (.xls)
Prilog 3. – Izjava o nepromjenjivosti cijena (.doc)

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA

30. siječnja 2024. 

U provedenom postupku jednostavne nabave usluga održavanja elektroničkog sustava za prijavu i vrednovanje projektnih prijedloga na natječajima Hrvatske zaklade za znanost te praćenje financiranih projekata, evidencijski broj nabave 29-2024/JN, odabrana je ponuda ponuditelja Globaldizajn d.o.o. (Bani 75, Zagreb) u ukupnom iznosu od 23.100,00 eura bez PDV-a odnosno 28.875,00 eura s PDV-om.