Novi Statut Hrvatske zaklade za znanost

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine br. 57/2022) Upravni odbor je nakon pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na 37. sjednici Upravnog odbora održanoj 10. listopada 2022. godine donio novi Statut Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 110-02/22-01/01 Ur. broj: 1-02/1-22-6) usklađen s odredbama navedenog Zakona te je sukladno Zakonu o zakladama (Narodne novine br. 106/18, 9819) Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba 26. listopada 2022. donio rješenje kojim se odobrava upis promjene Statuta Hrvatske zaklade za znanost.

Statut je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade 26. listopada 2022. te stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Tekst Statuta (.pdf)