Javni poziv za izbor i imenovanje neovisnih stručnjaka za praćenje projekata

Temeljem članka 9. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine broj 117/2001, 46/2009, 92/2010 i 78/2012) i članka 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (0-1330-2013) te temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost donesene na 5. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine (Klasa: 120-02/21-02/16, Ur. broj: 63-02/01-21-1), a s ciljem povećanja transparentnosti postupaka praćenja projekata te daljnjeg unapređenja njihove kvalitete, raspisuje se

JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje neovisnih stručnjaka za praćenje projekata Hrvatske zaklade za znanost


Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje neovisnih stručnjaka za praćenje projekata Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Upravni odbor HRZZ-a imenuje neovisne stručnjake prema sljedećoj strukturi:

  1. Znanstveno polje kemije;
  2. Znanstveno polje fizike;
  3. Znanstveno polje geologije i geofizike;
  4. Znanstveno polje matematike;
  5. Znanstveno polje biologije I (biokemija, molekularna biologija, genetika, opća biologija, biotehnologija u biomedicini, temeljne medicinske znanosti);
  6. Znanstveno polje biologije II (botanika, ekologija, zoologija, evolucija i filogenija);
  7. Znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti;
  8. Znanstveno polje temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti;
  9. Znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti;
  10. Znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti, veterinarske medicine, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije;
  11. Znanstveno polje agronomije, prehrambene tehnologije, nutricionizma;
  12. Znanstveno polje šumarstva, drvne tehnologije;
  13. Znanstveno polje biotehnologije;
  14. Znanstveno polje povijesti, arheologije;
  15. Znanstveno polje filologije, filozofije, teologije, religijskih znanosti;
  16. Znanstveno polje etnologije i antropologije, znanosti o umjetnosti, povijesti umjetnosti;
  17. Znanstveno polje ekonomije, demografije, prava, geografije, informacijskih i komunikacijskih znanosti;
  18. Znanstveno polje psihologije, pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, sociologije, politologije, kineziologije, logopedije, obrazovnih znanosti, sigurnosnih i obrambenih znanosti, socijalnih djelatnosti;
  19. Znanstveno polje elektrotehnike i računarstva;
  20. Znanstveno polje brodogradnje, strojarstva, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike;
  21. Znanstveno polje kemijskog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije, grafičke tehnologije, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva;
  22. Znanstveno polje građevinarstva, arhitekture i urbanizma, geodezije, temeljnih tehničkih znanosti.


Neovisni stručnjaci sudjeluju u praćenju napretka financiranih projekta, što uključuje evaluaciju provođenja projektnih aktivnosti, raspolaganja dodijeljenim financijskim sredstvima te poštivanja ugovornih obveza. Neovisni stručnjak također je zadužen za imenovanje vrednovatelja te donošenje preporuke o postupanju s projektom za Upravni odbor HRZZ-a temeljem provedenog vrednovanja. Zaduženja i obveze neovisnih stručnjaka pobliže su opisani u Priručniku  za praćenje financiranih projekata.

Kandidati za neovisne stručnjake trebaju biti znanstvenici s nacionalno značajnim i međunarodno priznatim dostignućima u pojedinom znanstvenom području. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo s vođenjem međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata.

Mandat neovisnog stručnjaka traje do njegovog razrješenja (na zahtjev ili temeljem prijedloga Upravnog odbora). Imenovani neovisni stručnjaci za vrijeme trajanja mandata mogu voditi te sudjelovati u projektima HRZZ-a i prijaviti projektne prijedloge te sudjelovati u projektnim prijavama, ali se tada izuzimaju iz praćenja tog projekta. Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja pobliže je definirano postupanje u slučaju mogućeg i utvrđenog sukoba interesa.

Neovisni stručnjaci ne mogu biti čelnici visokih učilišta ili ravnatelji znanstvenih instituta kao niti osobe na čelnim funkcijama institucija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Neovisni stručnjaci s Hrvatskom zakladom za znanost sklapaju ugovor o djelu, a za svoj rad primaju naknadu.

Rok za prijavu je 3 tjedna od dana objave ovog javnog poziva, odnosno zaključno do 15. listopada 2021. godine. Životopis kandidata u Europass formatu na hrvatskom jeziku potrebno je poslati na adresu ured@hrzz.hr. Zainteresirane kandidate molimo da se s eventualnim pitanjima obrate na e-mail ured@hrzz.hr ili na tel. 01/2356-600.