Zlatna medalja za projekt SENSIRRIKA na sajmu AgroARCA

Na 12. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AgroARCA, održanom od 2. do 4. srpnja u Prelogu, inovacija „Senzorski sustav za ranu ultrazvučnu detekciju biljnih simptoma suše” doc. dr. sc. Dinka Oletića s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu nagrađena je zlatnom medaljom. Predstavljeni rad rezultat je četverogodišnjeg istraživanja interdisciplinarnog međunarodnog tima pod vodstvom prof. dr. sc. Vedrana Bilasa na projektu IP-2016-06-8379 „Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu – SENSIRRIKA, završenom u veljači 2021. godine.

Riječ je o novom senzorskom sustavu za pametnu poljoprivredu koji omogućava ranu detekciju simptoma vodnog stresa, odnosno simptome suše. Sustav funkcionira tako da prati fiziološke parametre biljke koji su vezani uz pojavu vodnog stresa. Kada vodni stres postane izražen, u ksilemu, biljnom tkivu koje služi za transport vode i drugih biljnih nutrijenata od korijena prema listovima, počnu se stvarati mjehurići. Kod pojave zračnih mjehurića emitiraju se mehaničke vibracije na vrlo visokim ultrazvučnim frekvencijama koje se mogu detektirati upravo navedenim senzorskim sustavom. Senzor se postavlja na stabljiku biljke i neinvazivno mjeri kada se biljno tkivo počne embolizirati. Rezultati mjerenja bežično se šalju u bazu podataka na temelju kojih pojedinac može donijeti odluku o uključivanju sustava za navodnjavanje.

Čestitamo doc. dr. sc. Oletiću i cijelom timu projekta SENSIRRIKA na ovoj nagradi i nadamo se da će ovaj sustav uskoro naći primjenu u praksi.

Osim ovoga, priznanja su dobile još dvije inovacije proizašle iz Zakladinih projekata. Srebrna medalja pripala je inovaciji Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom MAKABI – Mala kapsula za veliku biljku, autora izv. prof. dr. sc. Marka Vincekovića, koja je razvijena u okviru projekta UIP-2014-09-6462 „Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja”. Zahvalu za sudjelovanje dobio je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu za inovaciju pod nazivom Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma, autorice prof. dr. sc. Verice Dragović-Uzelac, voditeljice istoimenog projekta IP-2018-01-4924.