Završetak projekta MARRES

Špilja u Rogozničkom jezeru. Autor fotografije: D. Petricioli (slikano oštrim objektivom)

Istraživački projekt IP-2018-01-1717 „Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu (MARRES)” provodio se od listopada 2018. do listopada 2022. na Institutu Ruđer Bošković pod vodstvom dr. sc. Irene Ciglenečki Jušić, voditeljice Laboratorija za fiziku mora i kemiju vodenih sustava.

Istraživački tim projekta MARRES nedavno je objavio dva znanstvena rada u uglednim znanstvenim časopisima koji spadaju u 10 % najboljih časopisa iz područja istraživanja okoliša i vodenih sustava (Science of the Total Environment, IF: 10,754 i Marine Pollution Bulletin, IF: 7,001) na temu dugoročnog istraživanja promjenljivog okoliša Rogozničkog jezera, točnije dinamike organske tvari i fitoplanktonskih pigmenata.

Dugoročni rezultati istraživanja organske tvari u jezeru, opisani u časopisu Science of the Total Environment, ukazuju kako se promjene biotičkih i abiotičkih procesa uslijed zagrijavanja, stratifikacije, deoksigenacije te promjena režima izmješavanja, izravno odražavaju na proizvodnju i razgradnju organskog ugljika. Rezultati tog istraživanja sugeriraju promjenu u količini i kvaliteti organskog ugljika, koji postaje sve hidrofobniji i reaktivniji.

Na osnovu dvije glavne karakteristike jezera – postojanja a) stabilnih stratificiranih i b) holomiktičnih, euksinskih uvjeta u vodenom stupcu, u časopisu Marine Pollution Bulletin Rogozničko jezero korišteno je kao model za proučavanje odgovora fitoplanktona na poremećaje okoliša, posebice širenje anoksije kroz vodeni stupac jezera. Dinamika biomase u jezeru, koja je u ovom radu istraživana kemotaksonomskim pristupom, snažno ovisi o sezonskoj stratifikaciji vodenog stupca, diktiranoj promjenama temperature i saliniteta, te pokazuje brzu prilagodbu fitoplanktona na kratkoročne promjene unutar vodenog stupca.

Osim ovih znanstvenih rezultata, u okviru projekta uspostavljena je i zanimljiva suradnja s likovnim umjetnicima, koji su inspirirani istraživanjem na Rogozničkom jezeru (popularnom Zmajevom oku) priredili set likovnih radova. Neke od radova možete pogledati u priloženom katalogu.

Početkom listopada 2023. na otoku Krku održava se znanstveno-stručni skup „Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora”, na kojem će se obilježiti i 30 godina istraživanja Rogozničkog jezera te će biti izloženi i navedeni likovni radovi.

Do sada je na temu Rogozničkog jezera publicirano više od 30 znanstvenih WOS radova, desetak diplomskih, nekoliko magistarskih te 6 doktorskih radnji (tri su trenutačno u fazi izrade), što potvrđuje široki znanstveni interes iskazan za ovaj jedinstveni morski sustav jadranske obale.