Završetak programa ESF-DOK-2018-01

26. ožujka 2023. godine završila je provedba „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, rok DOK-2018-01 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, koji je Hrvatska zaklada za znanost provodila od rujna 2017. godine u svojstvu Korisnika. 

10. ožujka 2023. u Auli Sveučilišta u Zagrebu održana je završna konferencija ovog programa, na kojem su predstavljeni rezultati rada doktoranada zaposlenih u okviru roka DOK-2018-01. Na konferenciji je svoja iskustva predstavilo šestoro bivših doktoranada, a sada doktora znanosti koji su svoju karijeru nastavili u znanosti ili industriji: 

  • dr. sc. Ema Vrbanović (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • dr. sc. Marko Mimica (Fakultet strojarstva i brodogradnje)
  • dr. sc. Petra Zemunik (Institut za oceanografiju i ribarstvo)
  • dr. sc. Luka Jurjević (Hrvatski šumarski institut)
  • dr. sc. Sara Košutar (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • dr. sc. Josip Mihaljević (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)


Osim doktoranada, svoja iskustva iz perspektive mentora predstavio je prof. dr. sc. Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta u Splitu. 

Više o rezultatima programa možete pogledati u promotivnom videu te u završnoj brošuri