Zaključen rok za prijavu na natječaje Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti (2020-02)

Dana 3. ožujka 2020. godine zaključen je rok za prijavu na natječaje Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) (šifra roka: 2020-02). Primljeno je ukupno 439 prijava, od čega 146 na natječaj UIP i 293 na natječaj IP. U tijeku je administrativni pregled prijava na natječaje.