Brojni Zakladini projekti zastupljeni na 4. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama

U zagrebačkom hotelu Dubrovnik 29. i 30. studenoga održan je 4. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama u organizaciji Hrvatskoga ekološkog društva, na kojem se okupio velik broj domaćih i stranih botaničara, zoologa, ekologa, biotehnologa i ostalih stručnjaka. Na velikom broju usmenih izlaganja i postera mogao se vidjeti HRZZ-ov logotip budući da su predstavljeni rezultati brojnih HRZZ-ovih projekata.

Prvi dan simpozija dr. sc. Danijela Poljuha s Instituta za poljoprivredu i turizam predstavila je projekt IP-2020-02-6899 „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika (NATURALLY)”, a izložen je i jedan poster s istog projekta.

Drugog dana naglasak simpozija bio je na životinjskim invazivnim vrstama te su na usmenim izlaganjima bili zastupljeni projekti UIP-2017-05-1720 „Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova – STRIVE” (voditeljica: doc. dr. sc. Sandra Hudina), UIP-2017-05-6267 „Interakcije slatkovodnih patogenih oomiceta i okoliša – InteractOomyc” (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ana Bielen) te IP-2016-06-2563 „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija – CLINEinBIOta” (voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Maguire).

Osim ovoga, posterskim priopćenjima predstavili su se i projekti UIP-2017-05-1048 „Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi – učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije – MEDITERATRI” (voditeljica: dr. sc. Lucija Šerić Jelaska), IP-2019-04-3389 „Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja – istraživanje slučaja masovnih ugibanja u Jadranskom moru – ADRICOR” (voditelj: izv. prof. dr. sc. Petar Kružić), UIP-2020-02-3907 „Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i pelagičkih plaštenjaka u Jadranu – SpaTeGen” (voditelj: dr. sc. Rade Garić), IP-2019-04-6702 „Bentoske nezavičajne vrste u hrvatskom dijelu Jadranskog mora” (voditelj: Ante Žuljević), IP-2016-06-5251 „Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj: promjene u ribolovnoj i biološkoj raznolikosti mora” (voditelj: Jakov Dulčić).

Čestitamo organizatorima na uspješnom simpoziju i izlagačima na zanimljivim izlaganjima i posterima. Više informacija o simpoziju dostupno je ovdje.