Zahvalnice Sveučilišta u Rijeci za “koronaprojekte”

U sklopu održavanja Dana Sveučilišta u Rijeci – 49. Diesa Academicusa u ponedjeljak, 16. svibnja dodijeljene su zahvalnice Sveučilišta za izniman angažman u pandemiji koronavirusa. Osim zaslužnim institucijama zahvalnice su dodijeljene i znanstvenim timovima sa Sveučilišta u Rijeci koji su dobili financiranje na natječaju Hrvatske zaklade za znanost „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije” – IP-CORONA-2020-04.

Podsjećamo da se od jedanaest projekata kojima je dodijeljeno financiranje na ovom natječaju njih čak pet provodilo na Sveučilištu u Rijeci:

  • Projekt: Dosta skrivanja CoV-2: Uspostava baze monoklonskih protutijela na SARS-Cov-2, voditelj: doc. dr. sc. Ilija Brizić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Projekt: Atenuirani β-herpesvirus sa snažnim imunomodulatornim kapacitetom kao vektorsko cjepivo protiv SARS-CoV-2, voditeljica: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Projekt: Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović, Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
  • Projekt: Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu, voditeljica: doc. dr. sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Projekt: Manipuliranje imunološkom memorijom, razvoj novih strategija u svrhu stvaranja boljeg memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 nakon cijepljenja, voditelj: prof. dr. sc. Felix Wensveen, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci


Galeriji fotografija s ove dodjele možete pristupiti ovdje.