izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač

Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije

Šifra projekta: UIP-2014-09-9823

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Trajanje projekta: rujan 2015. –  kolovoz 2018.

Web stranica projekta

Projekt Hrvatske zaklade za znanost „Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (Building Intercultural Bridges through Children’s Literature Translations: Texts, Contexts and Strategies – BIBRICH) provodio se od rujna 2015. do kolovoza 2018. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je projekta bio prikazati i objasniti ulogu i status prijevoda u hrvatskoj dječjoj književnosti, opisati trendove u povijesnoj perspektivi te utvrditi prijevodne strategije analizom odabranih parova izvornika i prijevoda. Korpus istraživanja činili su prijevodi književnih monografija objavljenih tijekom 20. stoljeća.

Neki su od važnijih rezultata rekonstrukcija povijesnoga ideološkoga konteksta hrvatske dječje književnosti u 20. stoljeću, bolje razumijevanje uloge prijevoda u razvoju hrvatske dječje književnosti i kulture, prikaz recepcije hrvatskih dječjih klasika u svijetu, kao i analiza ranije slabo uočene pojave ponovnih prijevoda. Pritom su uvriježeni interdisciplinarni metodološki postupci prilagođeni projektnim zadaćama. Osigurane su nužne baze podataka, npr. bibliografija prijevoda i povijesni prikaz popisa lektire za osnovnu školu.

Projekt je polučio porast zanimanja za istraživanje prijevoda dječje književnosti, osobito među mlađim znanstvenicima. Očekuje se i njegov utjecaj na razinu opće osviještenosti o važnosti prijevoda dječje književnosti te o njihovu doprinosu razvoju međukulturnih poveznica i promicanju hrvatske kulture u svijetu. S druge strane, u prijevodima su uočene i pojave ideološke manipulacije, što utječe na usvajanje sustava vrijednosti na razini pojedinca i cijele zajednice.

Pitanja hrvatskoga kulturnoga identiteta, kritički odnos prema vrijednosnomu identitetu i međukulturno prožimanje jasno upućuju i na društvenu potrebu nastavka započetih istraživanja. Imajući to na umu osnovan je Centar za istraživanje dječje književnosti i kulture Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegove su zadaće provođenje znanstvenoistraživačkih projekata, diseminacija rezultata, održavanje različitih vidova nacionalne i međunarodne suradnje te osiguravanje uvjeta za provođenje istraživanja. Planira se i održavanje škola i tečajeva znanstvenoga usavršavanja.

Mlađi su članovi projekta stekli kompetencije za nastavak samostalnih istraživanja te su proširili znanja iz znanosti o prevođenju, metodologije humanističkih znanosti i poredbene dječje književnosti koja mogu ugraditi u dalji razvoj uspostavljenoga područja.

Smiljana Narančić Kovač, r. 1957., izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2011. na Filozofskom fakultetu istoga sveučilišta. Objavila je više od 70 znanstvenih i stručnih radova u području komparativne (dječje) književnosti, teorije pripovijedi, teorije slikovnice te primijenjene lingvistike, uključujući knjige Trojna struktura Gundulićevih “Suza sina razmet­noga” (1994) i Jedna priča – dva pripovjedača: slikovnica kao pripovijed (2015.) te poglavlje u monografiji The Routledge Companion to Picturebooks (2018.). Uređuje znanstveni časopis Libri & Liberi. Kao voditeljica projekta BIBRICH uredila je 2019. znanstvene monografije Hlapić u bijelom svijetu i (s Ivanom Milković) Prijevodi dječje književnosti: pogled iz Hrvatske.