dr. sc. Josip Karuc

dr. sc. Josip Karuc

DR. SC. JOSIP KARUC Kvaliteta obrazaca pokreta u različitih skupina urbanih adolescenata Važnost kvalitete osnovnih obrazaca pokreta u populaciji adolescenata tema je doktorandova istraživanja. Josip se u svojem radu primarno fokusira na utvrđivanju relacija između kvalitete obrazaca pokreta i statusa…

 dr. sc. Vedran Mužinić

dr. sc. Vedran Mužinić

DR. SC. VEDRAN MUŽINIĆ Genotoksični učinci insekticida klorpirifosa, imidakloprida i α-cipermetrina i herbicida terbutilazina, glifosata i tembotriona u uvjetima in vitro i in vivo Binuklearni limfocit s mikronukleusom i nukleoplazmatskim mostom Istraživanja u sklopu izrade doktorskog rada usredotočena su na…

 dr. sc. Teodoro Klaser

dr. sc. Teodoro Klaser

DR. SC. TEODORO KLASER Istraživanje termoodskočnog efekta u N’-2-Propiliden-4-hidroksibenzohidrazidu i derivatima oksitropium bromida Tema doktorskog rada Teodora Klasera je izučavanje novih aktuatorskih materijala koji su sposobni za brzo, reverzibilno i kontrolirano gibanje kao odgovor na toplinsku pobudu – termoodskočnih kristala.…

 dr. sc. Luka Kraljević

dr. sc. Luka Kraljević

DR. SC. LUKA KRALJEVIĆ Unaprijeđena prirodna korisnička interakcija u paradigmi pametne okoline temeljena na metodama dubokog učenja S razvojem tehnologija pametnih okolina i sustava proširene stvarnosti, nužno se javlja i potreba za razradom i razvojem novih koncepata i pristupa u…

 dr. sc. Josip Mihaljević

dr. sc. Josip Mihaljević

DR. SC. JOSIP MIHALJEVIĆ Konceptualni okvir igrifikacije hrvatskoga mrežnoga rječnika Doktorand Josip Mihaljević radi na istraživačkome projektu HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (IP 2016-06-2141). Mentorica doktoranda voditeljica je projekta dr. sc. Lana Hudeček. Cilj je doktoranda izraditi konceptualni okvir…