dr. sc. Josip Karuc

dr. sc. Josip Karuc

DR. SC. JOSIP KARUC Kvaliteta obrazaca pokreta u adolescenata Važnost kvalitete osnovnih obrazaca pokreta u populaciji adolescenata tema je doktorandova istraživanja. Josip se u svojem radu primarno fokusira na utvrđivanju relacija između kvalitete obrazaca pokreta i statusa uhranjenosti, razine tjelesne…

 dr. sc. Vedran Mužinić

dr. sc. Vedran Mužinić

DR. SC. VEDRAN MUŽINIĆ Genotoksični učinci insekticida i herbicida u uvjetima in vitro i in vivo Binuklearni limfocit s mikronukleusom i nukleoplazmatskim mostom Istraživanja u sklopu izrade doktorskog rada usredotočena su na moguće genotoksične učinke niskih doza često korištenih pesticida…

 dr. sc. Luka Kraljević

dr. sc. Luka Kraljević

DR. SC. LUKA KRALJEVIĆ Detekcija korisničkih emocija iz EEG, PPG i GSR signala S razvojem tehnologija pametnih okolina i sustava proširene stvarnosti, nužno se javlja i potreba za razradom i razvojem novih koncepata i pristupa u interakciju čovjeka i računala.…

 dr. sc. Marin Radovčić

dr. sc. Marin Radovčić

DR. SC. MARIN RADOVČIĆ Adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas protiv strane DNA Područje istraživanja mag. Marina Radovčića je bakterijska genetika, preciznije adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas protiv strane DNA. Da bi se bakterija mogla zaštiti od…

 dr. sc. Tibor Bešenić

dr. sc. Tibor Bešenić

DR. SC. TIBOR BEŠENIĆ Numeričko modeliranje smanjenja štetnih sumporovih i dušikovih polutanata pri izgaranju goriva Cilj istraživanja je razvoj modela i bolji uvid u procese nastanka i uklanjanja polutanata nastalih izgaranjem, što je u skladu s trenutnim trendovima održivog razvoja…