dr. sc. Matija Marić

dr. sc. Matija Marić

DR. SC. MATIJA MARIĆ Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika Većina dosadašnjih istraživanja na kojima je doktorand Marić radio usko je vezana uz HRZZ projekt „Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom…

 dr. sc. Antun Barišić

dr. sc. Antun Barišić

DR. SC. ANTUN BARIŠIĆ Termodinamika procesa na međupovršini inertna tvar/vodena otopina elektrolita Uzrok postojanja naboja na površini inertnih materijala, kao i njegova pH ovisnost predmet su mnogobrojnih rasprava. Cilj doktorandovog istraživanja je objasniti ulogu međupovršinskog sloja vode na ravnotežne reakcije,…

 dr. sc. Hrvoje Štimac

dr. sc. Hrvoje Štimac

DR. SC. HRVOJE ŠTIMAC Razvoj mjernog sustava i metodologije za karakterizaciju i ispitivanje visokonaponskih i visokofrekvencijskih prekidačkih istosmjernih pretvornika temeljenih na galij-nitrid (GaN) i silicij-kabrid (SiC) tranzistorskim sklopkama Doktorand radi na zadacima u sklopu projekta Napredna metodologija projektiranja prekidačkih istosmjernih…

 dr. sc. Branko Stanić

dr. sc. Branko Stanić

DR. SC. BRANKO STANIĆ Razumijevanje, praćenje i analiziranje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica: Primjer Hrvatske i Slovenije – Indeks otvorenosti lokalnih proračuna (OLBI) Glavni doktorandov istraživački cilj jest klasificirati postojeće teorijske pristupe u analizi proračunske transparentnosti s posebnim osvrtom na online…