dr. sc. Ida Linić

dr. sc. Ida Linić

DR. SC. IDA LINIĆ Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres Ida Linić zaposlena je kao HRZZ doktorandica u Laboratoriju za kemijsku biologiju na Institutu Ruđer Bošković od 2016. god. Radi  na HRZZ projektu IP-2014-09-4359 „Fitohormoni u…

 dr. sc. Mihaela Jagrić

dr. sc. Mihaela Jagrić

DR. SC. MIHAELA JAGRIĆ Utjecaj kinezina-8 na dinamiku i pozicioniranje kinetohora u ekvatorijalnoj ravnini diobenog vretena U metafazi mitoze kromosomi se pozicioniraju u ekvatorijalnu ravninu diobenog vretena te se oscilatorno kreću oko njegovog središta. Za takvo kretanje potrebni su rast…

 dr. sc. Anja Rac

dr. sc. Anja Rac

DR. SC. ANJA RAC Alternativni putevi prijenosa elektrona u fotosintezi Feredoksin:NADP+ oksidoreduktaza (FNR) je flavoenzim koji katalizira završni korak u linearnom toku elektrona u fotosintezi u kojem se elektroni reverzibilno prenose s feredoksina na NADP+. FNR dolazi kao topljiv protein…

 dr. sc. Katarina Batur

dr. sc. Katarina Batur

DR. SC. KATARINA BATUR U potrazi za bojom u teretu kasnorenesansnog brodoloma kod Gnalića Nadomak južnog ulaza u Pašmanski kanal, u blizini otočića Gnalića, nalazi se jedinstveno arheološko nalazište – potonuli brod Gagliana Grossa iz kasnorenesansnog razdoblja. Natovaren dragocjenim proizvodima…

 dr. sc. Anita Adamić Hadžić

dr. sc. Anita Adamić Hadžić

DR. SC. ANITA ADAMIĆ HADŽIĆ The effects of endemic warfare on the health of historic period populations from Croatia Doktorandica Anita Adamić Hadžić će bioarheološkom analizom 1582 ljudska kostura s  ukupno 17 arheoloških nalazišta koja se datiraju od 9. do…