dr. sc. Monika Vidak

dr. sc. Monika Vidak

DR. SC. MONIKA VIDAK Ispitivanja genetskih i morfoloških svojstava hrvatskih tradicijskih kultivara graha U svijetu je grah (Phaseolus vulgaris L.) gospodarski najznačajnija i najraširenija vrsta roda Phaseolus, a uz to je i najvažnija zrnata mahunarka za izravnu ljudsku prehranu u…

 dr. sc. Vanja Gilja

dr. sc. Vanja Gilja

DR. SC. VANJA GILJA Razvoj fotokatalitičkih polimernih nanokompozita za obradu otpadnih voda Mikrograf modificiranog lebdećeg pepela dietilen glikolom U doktorskom radu cilj istraživanja bio je razviti nove nanokompozitne fotokatalizatore na bazi TiO2, ZnO i vodljivih polimera; polianilina (PANI) i polipirola…

 dr. sc. Iris Žunić Išasegi

dr. sc. Iris Žunić Išasegi

DR. SC. IRIS ŽUNIĆ IŠASEGI, DR. MED. Korelacija histologije i MR slikovnog prikaza ljudskog mozga Razvoj aksonskih puteva složen je proces koji se događa u određenim prostorno-vremenskim okvirima, točnije u prolaznim fetalnim zonama i segmentima bijele tvari (prema Von Monakowu).…

 dr. sc. Svjetlana Dekić

dr. sc. Svjetlana Dekić

DR. SC. SVJETLANA DEKIĆ Utjecaj ekoloških čimbenika na faktore virulencije klinički značajne bakterije Acinetobacter baumannii Bakterija Acinetobacter baumannii oportunistički je patogen koji izaziva infekcije u imunosuprimiranih bolesnika. Osim u bolnicama zabilježene su i sporadične izvanbolničke infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija je…