dr. sc. Ekatarina Kristan Mioč

dr. sc. Ekatarina Kristan Mioč

DR. SC. EKATARINA KRISTAN MIOČ Primjena dugolančanih organskih kiselina kao inhibitora korozije čelika i legura bakra Ekatarina Kristan Mioč provodila je istraživanja na temu primjene dugolančanih organskih kiselina kao inhibitora korozije čelika i legura bakra. Cilj rada bio je pronaći…

 dr. sc. Paulina Dučkić

dr. sc. Paulina Dučkić

DR. SC. PAULINA DUČKIĆ Primjena metode potpornih vektora (SVR) u problematici proračuna štitova od radioaktivnog zračenja Cilj istraživanja doktorandice bila je mogućnost šire primjene naprednih računalnih metoda u području mirnodopske primjene nuklearne energije, s naglaskom na primjeni metoda strojnog učenja,…

 dr. sc. Martina Požar

dr. sc. Martina Požar

DR. SC. MARTINA POŽAR Svojstva kompleksnih mješavina analizom rezultata simulacije molekularne dinamike Kompleksne mješavine odlikuje netrivijalna strukturna organizacija i anomalije u ponašanju termodinamičkih veličina. Kao najzanimljiviji primjer istraživane su otopine alkohola u vodi i ne-polarnim otapalima. Struktura u ovim mješavinama…

 dr. sc. Nikolina Nekić

dr. sc. Nikolina Nekić

DR. SC. NIKOLINA NEKIĆ Samouređene kvantne točke Ge/Si jezgra/ljuska u aluminskoj matrici s primjenom u fotoelektričnoj konverziji Shematski prikaz postupka izrade Ge/Si jezgra/ljuska kvantnih točaka u Al2O3 matricI Tijekom projekta opisan je proces postizanja jezgra/ljuska kvantnih točaka u aluminskoj matrici…

 dr. sc. Andrea Markovinović

dr. sc. Andrea Markovinović

DR. SC. ANDREA MARKOVINOVIĆ Istraživanje uloge optineurina u neuroprotekciji Projektom „Istraživanje uloge optineurina u neuroprotekciji” istraživali smo ulogu optineurina u neurodegenerativnim bolestima.  Optineurin je multifunkcionalni ubikvitin-vezujući adaptorski protein za koji je predloženo da regulira prijenos signala tijekom upale. Njegove mutacije…