DR. SC. SUNČANA SIKIRIĆ

Utjecaj mitohondrijskog energijskog metabolizma i visoke koncentracije glukoze na ekspresiju gena pluripotentnosti SOX2 i NANOG i vijabilnost mezoteliomskih stanica in vitro

Doktorandica Sunčana Sikirić kao asistentica na projektu Reprogramiranje citoprotektivnih puteva u mezoteliomu biti će usmjerena na istraživanje utjecaja visoke koncentracije glukoze i inhibitora mitohondrijskog energijskog metabolizma na ekspresiju gena pluripotentnosti, SOX2 i NANOG-a te na otpornost stanica na kemoterapeutike. Istraživanje će se provoditi na kulturi mezoteliomskih stanica (Mero-14) koje će biti uzgajane u mikrotitarskim pločicama te će im, ovisno o vrsti pokusa, uz medij u kojem uobičajeno rastu biti dodani i različiti kemijski spojevi. Mezoteliom je vrlo agresivan tumor koji se najčešće javlja kod ljudi koji su duži vremenski period bili izloženi azbestu, a istraživanja pokazuju da rizik razvoja mezotelioma kod radnika izloženih azbestu je 10%, dok je u 70% svih slučajeva mezotelioma kod pacijenata zabilježeno ranije izlaganje azbestu.

Mentor: prof. dr. sc. Sven Seiwerth (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Sunčana Sikirić rođena je 2. kolovoza 1991. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu te upisala studij biologije. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu završila je preddiplomski studij Znanosti o okolišu te diplomski studij Eksperimentalne biologije, a svoje obrazovanje dopunila je i semestrom na Francuskom sveučilištu Paris Descartes. Po završetku studija zapošljava se u Plivi iz koje odlazi kako bi započela doktorski studij Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Istraživanje za svoj doktorski rad Sunčana Sikirić provodi u sklopu Laboratorija za molekularnu patologiju na Zavodu za patologiju uz vodstvo i pomoć mentora prof. dr. sc. Svena Seiwertha.