Stručnjaci s Kineziološkog fakulteta upozorili na velik pad tjelesne aktivnosti mladih osoba nakon restriktivnih mjera uvedenih zbog pandemije

Skupina znanstvenika s Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Josip Karuc, mag. cin., doc. dr. sc. Maroje Sorić, doc. dr. sc. Ivan Radman, prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković) objavili su članak u međunarodnom časopisu Sustainability, u kojem ukazuju na zabrinjavajuće velik pad razine tjelesne aktivnosti 20-godišnjaka u Zagrebu nakon restriktivnih mjera uvedenih u ožujku i travnju 2020. godine zbog pandemije koronavirusa. 

Članak je nastao u okviru projekta IP-2016-06-9926 „Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji (CRO-PALS)” voditeljice prof. dr. sc. Marjete Mišigoj-Duraković

Posebno ističemo da je kao prvi autor članka naveden Josip Karuc, doktorand zaposlen u okviru Zakladina „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” pod mentorstvom doc. dr. sc. Maroja Sorića.

Članak je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan je ovdje.