DR. SC. SAŠA MARCINEK

Multimetodološka istraživanja specijacije metala u tragovima i organske tvari u estuarijskim vodama

Cilj istraživanja je procijeniti kemijsku raspodjelu bakra i željeza u vertikalnom stupcu stratificiranog estuarija rijeke Krke te utvrditi sezonske razlike u raspodjeli (ljeto/zima) kao i moguće ujecaje sezonske promjene u sastavu i koncentraciji organske tvari (primjenom UV/Vis i fluorescencijske spektrometrije) i osnovnih fizikalno-kemijskih pokazatelja (pH, salinitet, temperatura, koncentracija otopljenog kisika). Dodatni cilj je razviti metodu za voltametrijsko određivanje specijacije željeza i unaprijediti postojeću metodu za određivanje specijacije bakra. Predloženo istraživanje će pružiti uvid u procese koji kontroliraju specijaciju bakra i željeza u estuariju rijeke Krke. Očekivani rezultati će doprinijeti već postojećem znanju o estuariju rijeke Krke, a stečeno znanje kao i razvijene specijacijske metode će biti primjenjivo i na druge morske okoliše.

Mentor: dr. sc. Dario Omanović (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Saša Marcinek rođena je 1991. godine u Zagrebu, gdje je pohađala Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga. Diplomirala je 2017. godine kao magistra inženjerka ekoinženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Tijekom studiranja odradila je stručnu praksu u INA – Industrija nafte d.d. Trenutačno je asistentica u Laboratoriju za fizičku kemiju tragova Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i doktorandica interdisciplinarnog doktorskog studija Oceanologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pod mentorstvom dr. sc. Darija Omanovića. Doktorat se provodi u sklopu HrZZ projekta „Novi metodološki pristup biogeokemijskim istraživanjima specijacije metala u tragovima u obalnim vodenim ekosustavima (MEBTRACE)“.