SARA ROSSI

Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtone sorte Teran

Uz grožđe, kao izvor brojnih, često najvažnijih čimbenika kemijskog sastava i senzornih svojstava, važnu ulogu imaju tehnologija proizvodnje i uvjeti dozrijevanja vina. Svaka grupa spojeva doprinosi definiranju kakvoće vina, dok polifenoli imaju i blagotvoran utjecaj na ljudsko zdravlje. Različite vinifikacijske tehnologije utječu i na ekstrakciju aromatskih spojeva koji određuju karakter i kvalitetu vina. Cilj doktorske disertacije je istražiti razlike u kvalitativnim svojstvima svježih i odležalih vina autohtone sorte Teran (Vitis Vinifera L.), proizvedenih različitim vinifikacijskim tehnologijama, te odležavanjem vina u drvenim bačvama. U dobivenim vinima ispitivati će se utjecaj na standardne parametre, slobodne i vezane sastojke arome, polifenolne spojeve, te senzorske značajke vina. Očekuje se da će dulja maceracija, termovinifikacija, te odležavanje vina u barrique bačvama utjecati na veću koncentraciju polifenolnih i aromatskih spojeva, što će doprinijeti boljoj senzornoj te zdravstvenoj vrijednosti vina.

Mentor: dr. sc. Sanja Radeka (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Određivanje boje crnih vina

Doktorandica Sara Rossi, magistra inženjerka hortikulture, od siječnja 2019. godine zaposlena je kao asistentica u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč na HRZZ projektu „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“ (IP-2018-01-5049). Pohađa poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.