DR. SC. SARA ROSSI

Utjecaj pred-fermentacijskog zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte ‚Teran’ (Vitis vinifera L.)

Sastav vina je vrlo složen i ovisi o brojnim čimbenicima. Uz grožđe, kao izvor brojnih i često najvažnijih čimbenika kemijskog sastava vina, važnu ulogu imaju tehnologija proizvodnje i uvjeti dozrijevanja. Različite vinifikacijske tehnologije utječu na ekstrakciju fenolnih i aromatskih spojeva koji određuju karakter i kakvoću vina, dok fenolni spojevi imaju i blagotvoran utjecaj na ljudsko zdravlje. S obzirom na nedostatak objektivnih spoznaja o predmetnoj problematici cilj ovoga rada je istražiti razlike u koncentraciji bioaktivnih spojeva i kvalitativnom sastavu vina autohtone hrvatske sorte „Teran” (Vitis vinifera L.), proizvedenih različitim vinifikacijskim tehnologijama. U vinima Teran ispitivat će se utjecaj pred-fermentacijskog tretmana zagrijavanja, produljene maceracije i dozrijevanja vina na senzorna svojstva, osnovni fizikalno-kemijski sastav vina, aromatske spojeve, kao i indikatore biološke aktivnosti vina: fenolne spojeve, vitamine, minerale te antioksidacijski potencijal.

Mentor: dr. sc. Sanja Radeka (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Određivanje boje crnih vina

Doktorandica Sara Rossi, magistra inženjerka hortikulture, od siječnja 2019. godine zaposlena je kao asistentica u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč na HRZZ projektu „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“ (IP-2018-01-5049). Pohađa poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.