Rezultati natječaja T-AP 2021

Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je početkom travnja 2021. godine raspisala natječaj „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije / Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World”, u kojem je sudjelovala i Hrvatska zaklada za znanost, odnosno na natječaj su se mogli prijaviti i hrvatski istraživači kao dio međunarodnih konzorcija. Natječaj je bio otvoren do 12. srpnja 2021., a na njega je podneseno ukupno 310 trasnacionalnih projektnih prijedloga, od čega su u njih 24 sudjelovali istraživački timovi iz Hrvatske. Nakon provedene administrativne provjere od strane nadležnih organizacija, 60 prijava je administrativno odbijeno (od čega 5 projektnih prijedloga u kojima su sudjelovali hrvatski partneri).

Vrednovanje prijava provedeno je u dva koraka: međunarodna recenzija i panel za vrednovanje. U postupak međunarodne recenzije poslano je 250 projektnih prijedloga (19 s hrvatskim sudjelovanjem). Svaki projektni prijedlog ocjenjivalo je najmanje dvoje međunarodnih recenzenata. Panelu za vrednovanje upućeni su samo oni projektni prijedlozi koji su u postupku istorazinskog vrednovanja ocijenjeni najmanje jednom ocjenom 4 ili više.  Svaka nacionalna agencija za financiranje istraživanja imenovala je dva znanstvenika u Panel za vrednovanje. Panelu je ukupno upućeno 165 projektnih prijedloga (od čega 12 s hrvatskim sudjelovanjem). Nakon rangiranja nacionalne agencije za financiranje istraživanja donijele su konačni prijedlog o financiranju ovisno o financijskim mogućnostima pojedinačnih agencija.

Popis 19 projekata koji se predlažu za financiranje nalazi se ovdje. Hrvatska zaklada za znanost financirat će jedan hrvatski tim u okviru ovog natječaja – voditeljice dr. sc. Senade Selo Šabić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose u okviru projekta „ENDURE: Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World”.