Rezultati natječaja „Program mobilnosti - dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08)

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 74. sjednici održanoj 17. siječnja 2024. donio je odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-08).

Na natječaj, koji je zatvoren 22. kolovoza 2023., podneseno je ukupno 12 prijava, od čega je jedna prijava administrativno odbijena. Nakon postupka vrednovanja za financiranje je odobreno 10 dolaznih mobilnosti. Popis odobrenih mobilnosti donosimo u nastavku. 

Organizacija-prijavitelj

Ime i prezime mentora-domaćina

Znanstveno područje i polje mentora-domaćina

Ime i prezime dolaznog višeg asistenta

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Neven Alujević

Tehničke znanosti – strojarstvo

Murat Kara

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Zrinka Božić Blanuša

Humanističke znanosti – filologija

Eric Petter Sakari Bergman

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Marija Cerjak

Biotehničke znanosti – agronomija

Ivica Faletar

Institut za poljoprivredu i turizam

Marko Černe

Biotehničke znanosti – agronomija

Mohammed Bouhadi

Institut za fiziku

Ida Delač

Prirodne znanosti – fizika

Cosme Gonzalez Ayani

Institut Ruđer Bošković

Maja Dutour Sikirić

Prirodne znanosti – kemija

Ljiljana Spasojević

Institut Ruđer Bošković

Ivor Lončarić

Prirodne znanosti – fizika

Bernhard Kretz

Institut Ruđer Bošković

Željka Pezer Sakač

Prirodne znanosti – biologija

Robert Schwieger

Institut za fiziku

Petar Popčević

Prirodne znanost – fizika

Navid Aslfattahi

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Ante Prkić

Prirodne znanosti – kemija

Ita Hajdin

Čestitamo odabranim mentorima-domaćinima, a dolaznim znanstvenicima želimo uspješan boravak na hrvatskim organizacijama.