Rezultati HRZZ-ova projekta objavljeni u časopisu Nature

Prof. dr. sc. Krešimir Kumerički s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nedavno je objavio rad u prestižnom znanstvenom časopisu Nature. Riječ je o jednom od rijetkih znanstvenih radova objavljenih u časopisu ovako visokog ranga koji je u potpunosti izrađen u Hrvatskoj. U članku Measurability of pressure inside the proton prof. Kumerički je primjenom neuronskih mreža rasvijetlio aktualna pitanja vezana uz tlak kvarkova u protonu. Cijeli je rad slobodno dostupan na sljedećoj poveznici: https://rdcu.be/bFE7O.

Ovaj je članak nastao u okviru istraživačkog projekta HRZZ-IP-2013-11-8799 „Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru” (Matter and Interactions at Accelerators and in UniverseMIAU), kojemu je prof. dr. sc. Kumerički bio voditelj. Projekt je trajao od 01. 06. 2014. do 30. 09. 2018.

HRZZ ovim putem čestita prof. dr. sc. Kumeričkom i članovima njegove istraživačke skupine na ovom iznimnom uspjehu.