Rezultati prvog ciklusa natječaja „Program mobilnosti - odlazna mobilnost asistenata”

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 62. sjednici održanoj 8. rujna 2023. donio je odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na prvi ciklus natječaja „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata” (MOBDOK-2023).

Na prvi natječajni ciklus podneseno je ukupno 14 prijava, od čega su tri prijave administrativno odbijene. Od 11 prijava upućenih u postupak vrednovanja, svih 11 je pozitivno vrednovano. Popis odobrenih mobilnosti donosimo u nastavku. 

Organizacija-prijavitelj

Ime i prezime asistenta

Znanstveno područje i polje

Organizacija-domaćin

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Mia Radović

Biotehničke znanosti, biotehnologija

Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Ljubljana

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Andro Rak

Tehničke znanosti, Temeljne tehničke znanosti

University of Southampton, Ujedinjena Kraljevina

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Lucija Šutić

Društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, Nizozemska

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sara Krivačić

Prirodne znanosti, Kemija

Faculté des sciences, Université de Genève, Švicarska

Institut Ruđer Bošković

Boris Gomaz

Prirodne znanosti, Kemija

Brunel University London, Ujedinjena Kraljevina

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Maja Jirouš

Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti

Warwick Medical School, University of Warwick, Ujedinjena Kraljevina

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

Daria Jardas Babić

Prirodne znanosti, Fizika

Institut Jožef Stefan, Slovenija

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Mislav Majdak

Tehničke znanosti, Tekstilna tehnologija

University of Oxford, Ujedinjena Kraljevina

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Ana Milas

Tehničke znanosti, Elektrotehnika

Advanced Center for Aerospace Technologies (CATEC), Španjolska

Institut Ruđer Bošković

Iva Dominović Novković

Prirodne znanosti, Interdisciplinarne prirodne znanosti

Bangor University, Ujedinjena Kraljevina

Čestitamo odabranim asistentima i želimo im uspješne boravke na odabranim institucijama. 

Podsjećamo da se drugi ciklus prijava na natječaj „Program mobilnosti – Odlazna mobilnost asistenata” zatvara 20. rujna 2023.