dr. sc. Marijana Horvat

Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM

Šifra projekta: IP-2018-01-3585
Ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Trajanje projekta: 25. studenoga 2019. – 24. studenoga 2023.
Web stranica projekta

Retrodigitalizacija hrvatskih gramatika odnosi se na prijenos tiskanoga medija u računalno čitljiv i pretraživ tekst, a ona u ovom projektu obuhvaća i višerazinsko označivanje transkribiranoga ili prevedenoga teksta hrvatskih dopreporodnih gramatika i njihovo povezivanje sa slikama izvornoga teksta (faksimilima). Korisnik će moći pregledavati faksimile priređenih gramatika, čitati transkribirani ili prevedeni tekst gramatika te ga pretraživati po zadanim elementima pretrage.

Cilj je projekta izraditi portal hrvatskih gramatika do ilirizma sa slikama izvornika, metapodatcima i tekstovima transkripcija/prijevoda odabranih gramatika, omogućiti pretraživost slovnica na morfološkoj razini po zadanim elementima pretrage, istražiti i opisati gramatike te izraditi indeks hrvatskoga dopreporodnog gramatičkog nazivlja. Projektom se nastoje intenzivirati istraživanja dopreporodne gramatičke građe, upotpuniti spoznaje o morfološkom razvoju hrvatskoga jezika u dopreporodnom razdoblju i spoznaje o razvoju normativnoga opisa te ponuditi znanja na temelju primjene modernih lingvističkih disciplina (npr. kognitivni pristup). Zaključci o izgradnji hrvatskoga gramatičkog modela temeljit će se i na raščlambi strukture latinskih gramatika te će promatrani korpus gramatika predmet interesa osim na kroatistička usmjeriti i na latinistička istraživanja.

Portal će biti otvorenoga pristupa, dostupan znanstvenicima i široj publici, a zamišljen je za trajni razvoj i rast nakon dovršetka projekta. Pridonio bi očuvanju navedene građe i baštine te omogućio daljnja istraživanja. Zbog veze s izvornikom (faksimili) ponudio bi mogućnost grafijskih i traduktoloških istraživanja.

Kako ne postoji repozitorij s pretraživim starim hrvatskim gramatikama ni model koji bi se na njih mogao primijeniti, ovim će se projektom ujedno razviti proces i ponuditi model za buduća slična istraživanja. S obzirom na takav način predstavljanja dopreporodnih gramatika, s mogućnošću pretraživanja teksta, projekt je pionirski u hrvatskoj, ali i europskoj filologiji.

Voditeljica projekta dr. sc. Marijana Horvat rođena je 1966. u Virovitici. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je program studija hrvatskoga jezika te diplomirala 1990. Na istom je fakultetu magistrirala (1997.) i doktorirala (2005.). Od 1990. do 1996. radila je kao profesorica Hrvatskoga jezika u kutinskoj srednjoj školi. Od rujna 1996. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, u kojemu je voditeljica Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju (od  2013.). U studenome 2018. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika u trajnome zvanju. Dobitnica je Državne nagrade za znanost u području humanističkih znanosti za 2013. godinu.