Referent za računovodstvo i financije (m/ž) u Odjelu za financijske poslove

Opis posla:

Vrši obračun plaća, drugih naknada i drugih dohodaka, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obračunava putne naloge, provodi plaćanja, izrađuje statistička izvješća, priprema izvješća za voditelja Odjela i Izvršnog direktora, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomoćne knjige i evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine Zaklade, provodi računovodstveno financijske poslove, vodi blagajničko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu voditelja Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Nazorova 2, Opatija.

 

Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera;
  • najmanje 2 godine iskustva u radu na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima;
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • napredno korištenje programskih paketa za računovodstvo, knjigovodstvo i financije;
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednost imaju kandidati koji poznaju proračunsko računovodstvo, rad u državnoj riznici i SAP-u.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

Rok prijave: 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost www.hrzz.hr

– radno mjesto – referent za računovodstvo i financije u Odjelu za financijske poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.