doc. dr. sc. Ivana Miličević

Razvoj armiranobetonskih elemenata i sustava s otpadnim prahom automobilskih guma - ReCoTiP

Šifra projekta: UIP-05-2017-7113
Ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Trajanje projekta: 1.1.2018. – 31.12.2022.
Web stranica projekta

Glavni cilj ReCoTiP projekta je razvoj novog materijala primijenjenog u nosivim armirano-betonskim konstrukcijama poboljšane potresne otpornosti. Definirani cilj postići će se osnivanjem nove međunarodne istraživačke grupe mladih znanstvenika u svrhu ubrzanog procesa razvoja neovisnih istraživačkih karijera nakon stjecanja titule doktora znanosti. Nova istraživačka grupa, uz snažnu potporu organizacije, provest će znanstvena istraživanja, te eksperimentalnim i numeričkim metodama dokazati postavljene hipoteze. Provest će se demonstracija primjene otpadnog praha i sitnih zrna recikliranih automobilskih guma u samozbijajućem betonu, izrada i ispitivanja konstrukcijskih elemenata (greda i stupova) jednakih mehaničkih i trajnosnih svojstava u usporedbi s običnim samozbijajućim betonom te razvoj novog tipa/vrste armirano-betonskog okvira poboljšane potresne otpornosti. ReCoTip projekt dodatno će ojačati znanstvene i organizacijske kapacitete kroz dvije obranjene doktorske disertacije, nizom diplomskih/završnih radova i provedenog jednog poslijedoktorskog usavršavanja. Ovime se jamči osiguranje provedbe strateških ciljeva organizacije kao što je razvoj karijera mladih istraživača i sudjelovanja na međunarodnim kompetitivnim pozivima za prijave projekata tijekom trajanja RecoTiP projekta. Nakon završetka predloženog istraživanja na projektu ReCoTiP bit će definirane konkretne preporuke za upotrebu i primjenu praha i sitnih zrna recikliranih otpadnih automobilskih guma i ključni smjer daljnjeg područja istraživanja s obzirom na rezultate dobivene projektom.

Projekt je započeo 2018. godine i traje ukupno pet godina. Završetak projekta predviđen je krajem 2022. U razdoblju od 2018. do 2020. godine u projekt je bilo uključeno devet studenata koji su svoje diplomske i završne radove napravili u sklopu projekta. Studenti su uključeni prvenstveno u eksperimentalni rad/ispitivanja u Laboratoriju za materijale i konstrukcije, a unutar aktivnosti predviđenih radnim planom na projektu.

U okviru projekta uspostavljena je suradnja s gospodarskim subjektima iz Hrvatske i inozemstva (Gumiimpex d.d., BT3 Betontechnik GmBH, Našicecement d.d., Velički kamen d.o.o.).

Ivana Miličević diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Osijeku 2004. godine, nakon čega je radila u struci do 2007. godine. Od 2007. godine zaposlena je na Građevinskom fakultetu Osijek, gdje je doktorirala 2014. godine. Od siječnja 2016. godine do listopada 2018. radila je kao prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Građevinskog fakulteta Osijek. Njezine nastavne aktivnosti i znanstveno-istraživački interesi pripadaju polju temeljnih tehničkih znanosti, grani materijali. Dosadašnja istraživanja vezana su uz svojstva i primjenu recikliranih materijala u građevinarstvu. Kao suradnica sudjelovala je u pet međunarodnih znanstvenih projekta, a kao voditeljica na tri znanstven-istraživačka projekta. Član je RILEM International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures i tehničkih odbora RILEM/TC 273-RAC, HZN/TO 553. Sudjeluje u radu uredničkog odbora časopisa Građevinar i Elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Osijek e-GFOS.