Rad znanstvenika s Instituta za oceanografiju i ribarstvo o mikrobnim hranidbenim mrežama u Jadranu

Znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu objavili su članak u časopisu Frontiers in Marine Science, u kojem su otkrili postojanje različitih tipova mikrobne hranidbene mreže koji se razvijaju ovisno o uvjetima koji u nekom trenutku vladaju u morskom okolišu. Istraživanja za ovaj članak provedena su u okviru projekata UIP-2019-04-8401 „Ekologija aerobnih anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru (ADRISAAF) voditeljice dr. sc. Danijele Šantić i IP-2018-01-9849 „Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana (MAUD) voditelja akademika Mirka Orlića.

Mikrobna hranidbena mreža je složeni sustav koji uključuje veliki broj skupina mikroorganizama malih dimenzija poput bakterija, cijanobakterija, malog fitoplanktona, te njihovih jednako tako malih predatora poput bičaša ili flagelata i trepetljikaša ili cilijata. Autori članka došli su do otkrića da u Jadranskom moru postoje više različitih varijanti (tipova) mikrobne hranidbene mreže koji se pojavljuju na vrlo pravilan i ponovljiv način kod različitih kombinacija okolišnih uvjeta. Rezultati ovih istraživanja omogućit će bolje razumijevanje funkcioniranja morskih ekosustava, kao i promjena koje se mogu očekivati u morskim ekosustavima kao posljedica globalnog zatopljenja.

Više o rezultatima ovog članka možete pročitati na portalu Morski.hr.