Rad projekta MARRES u časopisu Microbial Biology

U uglednom časopisu Microbial Ecology, razvrstanom unutar 10% najboljih časopisa u području morske i slatkovodne biologije, objavljen je članak znanstvenika Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković Bacterioneuston and Bacterioplankton Structure and Abundance in Two Trophically Distinct Marine Environments — a Marine Lake and the Adjacent Coastal Site on the Adriatic Sea. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta IP-2018–01-1717 „Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu – MARRES” voditeljice dr. sc. Irene Ciglenečki-Jušić.

U članku su znanstvenici po prvi puta istražili strukturu, brojnost i prostorno-vremensku dinamiku bakterioneustona i bakterioplanktona u dva trofički različita ekosustava: eutrofnom Rogozničkom jezeru (Zmajevo oko) i oligotrofnoj obalnoj postaji Jadranskoga mora u blizini jezera. Rogozničko jezero i Jadransko more zbog svojih specifičnosti i dugoročnih baza podataka odlični su modeli za praćenje utjecaja okolišnog stresa na morske ekosustave.

Više o nalazima članka pročitajte ovdje