Prvi rezultati bilateralnog projekta HESC

24. ožujka 2022. godine u organizaciji Instituta za društvena istraživanja i u sklopu projekta IPS-2020-01-7036 „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske – HESC” održana je znanstveno-stručna tribina „Kakve su mogućnosti obnove stambenih zgrada u Zagrebu?” Na tribini su predstavljeni rezultati anketnog (online) istraživanja provedenog s predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada u Hrvatskoj te je predstavljena i tiskana publikacija sa sažetim rezultatima istraživanja.

Online anketni upitnik proveden je krajem 2021. godine na uzorku od 353 predstavnika suvlasnika u višestambenim zgradama u nekoliko hrvatskih gradova, većinom u Zagrebu. Predstavnike suvlasnika pitalo se o njihovoj suradnji sa suvlasnicima i upraviteljima, problemima s kojima se u svom radu susreću, institucionalnom okviru unutar kojeg tu dužnost obavljaju te procesu provedbe i mogućnostima energetske obnove na višestambenim zgradama.

Projekt HESC provodi se u suradnji IDIZ-a i Urbanističkog instituta iz Ljubljane, a voditeljica hrvatskog dijela projekta je dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac.