Projektne aktivnosti CSRP projekta HOMELESSNESS u rujnu

Članovi istraživačke skupine projekta „Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije: Komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima”, koji se provodi u okviru Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa (CSRP), tijekom rujna sudjelovali su na tri značajne međunarodne konferencije, na kojima su predstavili rezultate projekta. 

Voditeljica hrvatskog dijela projekta dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović te suradnici Filip Trbojević i Suzana Sakić izlagali su na 15. međunarodnoj konferenciji Europskog sociološkog društva (ESA) „Sociological Knowledges for Alternative Futures”, održanoj online u Barceloni (Španjolska) od 31. 8. do 3. 9. 2021. Dr. sc. Šikić Mićanović također je održala izlaganje u okviru 18. međunarodnog kongresa International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) „Encountering emotions in folk narrative and folklife” održanog online u Zagrebu od 5. do 8. rujna 2021. 24. rujna održana je 15. Europska konferencija o beskućništvu koju su organizirali FEANTSE i EOH (European Observatory on Homelessness). Voditelj švicarskog dijela projekta Prof. Dr. Matthias Drilling i dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović predsjedali su sesijom „Etnografske metode u istraživanju beskućništva: refleksije, izazovi i vrijednosti”, u okviru koje je izlagao još jedan CSRP tim.

Cilj projekta HOMELESSNESS je kroz komparativni pristup steći nove uvide unutar društvenih istraživanja o beskućništvu i to boljim razumijevanjem utjecaja društvene isključenosti i njenih dimenzija na osobe koje doživljavaju beskućništvo u hrvatskim i švicarskim gradovima.