Projekt NanoCaTex u emisiji Znanstveni krugovi

U HRT-ovoj emisiji Znanstveni krugovi emitiranoj 2. svibnja emitiran je prilog o projektu PZS-2019-02-5276 „Sinteza naprednih nanočestica i primjena u fotokatalizi i tekstilnim materijalima – NanoCaTex. Projekt se provodi u okviru HRZZ-ovog Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“. Voditelj projekta je dr. sc. Nikša Krstulović s Instituta za fiziku, a su-voditelj iz dijaspore prof. Eva Kovačević sa Sveučilišta u Orleansu.

Projekt se temelji na inovativnoj laserskoj sintezi koloidnih otopina nanočestica, obradi tekstilnih materijala atmosferskim plazmenim mlazom (APPJ) i njihovoj primjeni u fotokatalizi i razvoju tekstilnih materijala s poboljšanim antimikrobnim djelovanjem, UV zaštitom te biorazgradivih materijala.

Voditelj projekta i njegova dva doktoranda nedavno su objavili članke u časopisima Materials i Talanta, a u okviru projekta podnesena je i patentna prijava broj P20211098A pod nazivom: Metoda proizvodnje dvokomponentnih nanočestica korištenjem lasera.