Projekt MUSE u Glasniku Europske komisije

U glasniku Europske komisije Science for Environment Policy objavljen je osvrt na znanstveni rad proizašao iz projekta PZS-2019-02-9479 „Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava i objavljen u časopisu Environmental Science & Technology. U radu se opisuje prijenos farmaceutika i endokrinih disruptora iz vodenih u kopnene ekosustave preko kopnenih predatora kao što su pauci, ptice i šišmiši.

Science for Environment Policy je glasnik koji objavljuje Glavna uprava za okoliš Europske komisije, a čiji je cilj pružiti najnovije informacije donositeljima politika o rezultatima znanstvenih istraživanja u području zaštite okoliša kako bi uspješno mogli osmišljavati, provoditi i uređivati okolišne politike.

Osvrt je dostupan ovdje (na engleskom).