prof. dr. sc. Josip Burušić

Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja - JOBSTEM

Šifra projekta: IP-2014-09-9250
Ustanova: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Trajanje projekta: 01.09.2015. – 31.08.2019.
Web stranica projekta

JOBSTEM je prvi znanstveni projekt u Republici Hrvatskoj usmjeren na istraživanje cjelokupnog STEM-a (prirodoslovlje, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku), a ne na pojedinačna predmetna područja. Vidljivo pomanjkanje zanimanja djece i mladih za STEM područje, nedovoljno vjerovanje učenika da jesu ili mogu biti uspješni, nepovoljan utjecaj roditeljskih iskustava i praksi, rašireno rodno steortipiziranje jesu u osnovi posljedice odnosno uzroci pojedinih ishoda u STEM područje. Manjak STEM stručnjaka, slab inovacijski kapacitet ili slabija gospodarska konkurentnost neki su od društveno najizraženijih izazova. Postojeća obrazovna i psihološka istraživanja ukazuju kako je vrijeme osnovne škole razdoblje u kojem je potrebno intenzivnije razmatrati navedene izazove.

Polazeći od vrlo jasnih teorijski izvedenih očekivanja, projekt je usmjeren na razmatranje pitanja kako se kod učenika stvaraju odnosno mijenjaju opći i specifični interesi za STEM. Postoji li međusobna isprepletenost školske uspješnosti u STEM području i učeničkog vjerovanja o uspješnosti s općim interesom za STEM područje i interesom za STEM zanimanjima? Što prethodi kasnijim interesima za STEM zanimanja u većoj mjeri – učenički raniji interes, ranija školska uspješnost u STEM školskom području ili učeničko izgrađeno vjerovanje o vlastitoj uspješnosti? U kojoj mjeri djevojčice i dječaci vjeruju kako je STEM području prikladnije za pojedini spol/rod, razlikuju li se u interesima za STEM područje, te mijenjaju li se rodna stereotipna vjerovanja tijekom školovanja, pod kojim uvjetima i na koji način? Na koji način obrazovanje, iskustva i mogućnosti roditelja određuju uspješnost i važne ishode njihove djece u STEM području? U projektu je provedene i eksperimentalna intervencija, u vidu dobro osmišljenog STEM intervencijskog programa, kojom se željelo cjelovito sagledati korisnost STEM programa u mijenjanju interesa, vjerovanja i uspjeha učenika, odnosno kao oblik povećanja interesa učenika za STEM područjem.

JOBSTEM je metodološki vrlo kompleksan projekt, temeljen na longitudinalno-sekvencijalnom dizajnu s uključenom intervencijskom studijom, čime se može svrstati u sam vrh obrazovnih istraživanja trenutačno u svijetu. U samom istraživanju obuhvaćeno je longitudinalno praćenje 1920 učenika osnovnih škola u dobi od 10 do 15 godina, a paralelno je organizirano i ispitivanje 1920 njihovih roditelja odnosno skrbnika.

U istraživačkom timu sudjelovali su istraživači iz SAD, Francuske, Mađarske i Hrvatske, gdje su hrvatski dio tima činili istraživači Instituta Ivo Pilar, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, FER-a u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Splitu. Istraživački tim je tijekom odvijanja projekta razvio intenzivnu suradnju s drugim istraživačkima skupinama, što je u konačnici rezultiralo osmišljavanjem i prijavom jednog ERC projekta, dva HORIZON2020 i jednim ERASMUS projektom, tematski usmjerenim na STEM područje, područje unapređenje obrazovanja i područje unapređenja zaštite okoliša.

Prof. Burušić i prof. dr. Louise Archer, voditeljica UK projekta ASPIRES s UCL-a
Provođenje projektnih aktivnosti s učenicima

Voditelj JOBSTEM projekta, prof. dr. sc. Josip Burušić, znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju. Doktorat znanosti stekao je 2003. u području psihologije na Sveučilištu u Zagrebu. U dosadašnjoj karijeri bio je voditelj više od 20 istraživačkih projekata različite razine složenosti, većinom u području istraživanja obrazovanja te istraživač na više od 20 drugih projekata. Član je „Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i školski menadžment”, gdje obavlja dužnost voditelja Istraživačke jedinice za školsku efektivnost. Član-suradnik je Znanstvenog vijeća za školstvo i obrazovanje HAZU.