Poziv na događanje za povezivanje hrvatskih i slovenskih istraživača

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) organiziraju događanje za povezivanje znanstvenika iz dviju država u svrhu stvaranja partnerstava radi prijave zajedničkih projekata u okviru inicijative Weave. Događanje će se održati 15. studenoga 2022. u Ljubljani uoči objave novog natječaja ARRS-a na koje će se moći prijaviti i bilateralni projektni prijedlozi (ARRS je vodeća agencija).

Na događanju će obje organizacije predstaviti svoje natječaje, nakon čega će nekoliko slovenskih i hrvatskih istraživača predstaviti primjere dobre prakse bilateralne suradnje. Radni jezik događanja bit će engleski.

Molimo zainteresirane sudionike da se prijave za sudjelovanje putem obrasca u privitku. Obrazac je potrebno poslati na adresu elektroničke pošte: prijave-mednarodni-dogodki@arrs.si, do 5. studenoga 2022.­

Više informacija o događanju dostupno je na mrežnim stranicama ARRS-a (na slovenskom jeziku).

Prijavni obrazac (.doc)

Program događanja (.pdf)