PONOVLJENI Javni poziv za izbor i imenovanje neovisnih stručnjaka za praćenje projekata

Temeljem članka 9. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine broj 117/2001, 46/2009, 92/2010 i 78/2012) i članka 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost (0-1330-2013) te temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost donesene na 12. sjednici održanoj 16. studenog 2021. godine (Klasa: 120-02/21-02/24, Ur.broj: 63-02/01-21-4), a s ciljem povećanja transparentnosti postupaka praćenja projekata te daljnjeg unapređenja njihove kvalitete, raspisuje se


JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje neovisnih stručnjaka za praćenje projekata Hrvatske zaklade za znanost


PONOVNO se pozivaju znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje neovisnih stručnjaka za praćenje projekata Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u područjima društvenih i humanističkih znanosti za sljedeća polja:

  1. društvene znanosti: ekonomija, pravo, politologija, informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija, demografija, socijalne djelatnosti, sigurnosne i obrambene znanosti;
  2. humanističke znanosti: teologija, religijske znanosti, filozofija, povijest.

Neovisni stručnjaci sudjeluju u praćenju napretka financiranih projekta, što uključuje evaluaciju provođenja projektnih aktivnosti, raspolaganja dodijeljenim financijskim sredstvima te poštivanja ugovornih obveza. Neovisni stručnjak također je zadužen za imenovanje vrednovatelja te donošenje preporuke o postupanju s projektom za Upravni odbor HRZZ-a temeljem provedenog vrednovanja. Zaduženja i obveze neovisnih stručnjaka pobliže su opisani u Priručniku  za praćenje financiranih projekata.

Kandidati za neovisne stručnjake trebaju biti znanstvenici s nacionalno značajnim i međunarodno priznatim dostignućima u pojedinom znanstvenom području. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo s vođenjem međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata.

Mandat neovisnoga stručnjaka traje do njegova razrješenja (na zahtjev ili temeljem prijedloga Upravnog odbora). Imenovani neovisni stručnjaci za vrijeme trajanja mandata mogu voditi te sudjelovati u projektima HRZZ-a i prijaviti projektne prijedloge te sudjelovati u projektnim prijavama, ali se tada izuzimaju iz praćenja tog projekta. Pravilnikom o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja pobliže je definirano postupanje u slučaju mogućeg i utvrđenog sukoba interesa.

Neovisni stručnjaci ne mogu biti čelnici visokih učilišta ili ravnatelji znanstvenih instituta kao niti osobe na čelnim funkcijama institucija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Neovisni stručnjaci s Hrvatskom zakladom za znanost sklapaju ugovor o djelu, a za svoj rad primaju naknadu.

Rok za prijavu je 3 tjedna od dana objave ovog javnog poziva, odnosno zaključno do 14.12. 2021. godine. Životopis kandidata u Europass formatu na hrvatskom jeziku s jasnom naznakom aktualnoga znanstvenog zvanja i područja te polja izbora potrebno je poslati na adresu ured@hrzz.hr. Prijave kandidata zaprimljene u sklopu prethodnog javnog poziva u području društvenih i humanističkih znanosti nije potrebno ponovno slati te će iste biti razmatrane u sklopu predmetnog ponovljenog javnog poziva. Zainteresirane kandidate molimo da se s eventualnim pitanjima obrate na e-mail ured@hrzz.hr ili na tel. 01/2356-600.