Pokrenut Weave – novi sustav financiranja prekograničnih istraživanja

Dana 18. prosinca 2020. dvanaest nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja iz jedanaest zemalja, uz potporu organizacije Science Europe, pokrenulo je Weave, transeuropsku inicijativu za financiranje vrhunskih međunarodnih istraživačkih projekata. Ovo je prva inicijativa tako velikih razmjera kojom će se omogućiti bilateralna i trilateralna suradnja u Europi.

Cilj ove inicijative jest pojednostavniti postupke prijave i odabira zajedničkih projektnih prijedloga u kojima sudjeluju istraživači iz najviše tri europske zemlje ili regije na način da se provodi jedno vrednovanje. Ovaj se cilj ostvaruje korištenjem postojećih nacionalnih ili regionalnih programa financiranja u okviru kojih će se financirati zajednički istraživački projekti. Znanstvenicima se nastoji olakšati prekogranična suradnja te se ujedno teži jačanju njihove autonomnosti pri određivanju sastava, teme i sadržaja njihovih projekata.

Weave predstavlja nadogradnju postupka vodeće agencije (Lead Agency Procedure), u okviru kojega jedna organizacija vrednuje projektne prijedloge koje je podnijela međunarodna istraživačka skupina znanstvenika te preporuku za financiranje prosljeđuje ostalim organizacijama u čiju nadležnost ulazi projektni prijedlog. U praksi to znači da znanstvenici međusobno odabiru koordinatora, tj. prijavitelja koji će podnijeti projektni prijedlog odgovarajućoj organizaciji u njihovoj zemlji ili regiji koja sudjeluje u inicijativi Weave.

“Dajemo potpunu podršku inicijativi Weave i njezinu nastojanju da potiče bilateralnu i trilateralnu znanstvenu suradnju u Europi”, izjavila je Lidia Borrell-Damián, glavna tajnica Science Europe-a. “Inovativni projekti kao što je Weave značajno pridonose osnaživanju međunarodne suradnje znanstvenika i ostvarenju ideje Europskog istraživačkog prostora”.

Organizacije-potpisnice sporazuma uz pomoć Science Europe-a razvile su virtualni alat pomoću kojega znanstvenici mogu pronaći odgovarajući izvor financiranja za njihove projekte.

Ovu inicijativu trenutačno čine sljedeće organizacije: 

 • Der Wissenschaftsfonds – FWF (Austrija)
 • Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (Belgija)
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – FWO (Belgija)
 • Hrvatska zaklada za znanost – HRZZ
 • Grantová agentura České republiky – GAČR (Češka)
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG (Njemačka)
 • Fonds National de la Recherche – FNR (Luksemburg)
 • Norges Forskningsråd – RCN (Norveška)
 • Narodowe Centrum Nauki – NCN (Poljska)
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (Slovenija)
 • Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling – FORMAS (Švedska)
 • Swiss National Science Foundation – SNSF (Švicarska)


U okviru navedene inicijative Hrvatska zaklada za znanost u 2021. nastavlja suradnju s ARRS-om i SNSF-om. To znači da će se u sklopu HRZZ-ova natječaja za istraživačke projekte koji će biti objavljen 2021. također moći prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske. Osim toga, hrvatski znanstvenici i dalje će biti u mogućnosti prijaviti bilateralne projekte sa švicarskim kolegama na natječaj SNSF-a, kojemu su rokovi za prijavu 1. travnja 2021. i 1. listopada 2021. te na buduće natječaje ARRS-a. Do 2025. planirano je otvaranje suradnje i sa drugim agencijama uključenima u inicijativu Weave.

Više informacija o Weave-u dostupno je u videu.