Podnošenje izvješća za projekte financirane u okviru natječaja IP-CORONA-2020-04

Program IP-CORONA raspisan je u ožujku 2020. godine kako bi se u kratkom vremenskom razdoblju odgovorilo na istraživačka pitanja koja su se javila tijekom pandemije SARS-COV-2 virusa. Projekti su ugovoreni u trajanju od 18 mjeseci, a ugovorom o dodjeli sredstava po natječaju IP-CORONA predviđeno je dostavljanje periodičnog financijskog izvješća te završnog opisnog (i financijskog) izvješća.

Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava za ovaj Program, voditelj projekta obvezuje se Zakladu izvijestiti o izvršenju Financijskog plana putem periodičnog financijskog izvješća nakon 9 mjeseci provedbe Projekta te završnog financijskog i opisnog znanstvenog izvješća. Izvješća potpisuju čelnik Organizacije i Voditelj projekta, a podnosi ih Voditelj projekta na obrascima koje je utvrdila Zaklada i koji su dostupni niže. Obrasce i priloge potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku na adresu ip-corona@hrzz.hr najkasnije 15 dana od proteka 9 mjeseci provedbe Projekta za periodično financijsko izvješće (odnosno u roku od 30 dana od dana završetka Projekta za završno izvješće). Prilikom podnošenja periodičnog financijskog i završnog izvješća Voditelj projekta obvezan je dostaviti odgovarajuće kopije faktura kojima se opravdavaju troškovi učinjeni za vrijeme provedbe Projekta.

Financijsko izvješće podnosi se i obrađuje sukladno postojećim procedurama Hrvatske zaklade za znanost te se bilješka o njihovoj obradi dostavlja Upravnom odboru na suglasnost.