DR. SC. PETRA ŠPREM

Normativna i empirijska analiza obiteljskog nasilja u Hrvatskoj: kaznenopravni koncepti, kriminološki fenomeni, praktični izazovi i moguća rješenja

Hrvatski monitor nasilja je interdisciplinarni uspostavno istraživački projekt koji se bavi istraživanjem fenomenologije, etiologije i procesuiranja nasilja s posebnim fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava. Projektom je uspostavljen Laboratorij za istraživanje nasilja, koji putem analize sudskih i državnoodvjetničkih spisa istražuje nasilje definirano kao „svako neslučajno fizičko ozljeđivanje/usmrćenje drugog živog bića“. Jedan od glavnih ciljeva istraživanja je i osmišljavanje, a zatim i testiranje inovativne metodologije kojom bi se na temelju podataka iz čak 8-10.000 kaznenih spisa nasilnih delikata „izmjerila“ količina i kvaliteta nasilja u čitavoj Hrvatskoj. Dobivene spoznaje bi trebale revolucionirati istraživanje nasilja te rezultirati u izradi tzv. „autentičnog sustava klasifikacije nasilja“, a koji ne bi kao do sada sIijepo slijedio kaznenopravni okvir nasilnih delikata, već bi u središte pozornosti stavio samo nasilje kao društveni fenomen koji se događa u realnosti. Na taj način projekt teži proučavanju kriminološke stvarnosti nasilja, a ne njegove normativne konceptualizacije, što svakako predstavlja inovativni pristup istraživanju nasilja. Krajnji cilj ovog uistinu transdisciplinarnog projekta je unapređenje prakse detekcije i procesuiranja nasilja, te doprinos unapređenju metodologije u području istraživanja nasilja.  

Kroz provedbu intervjua s ključnim osobama u pojedinim institucijama (vrtići, škole, zdravstvene ustanove, zatvori i sl.), istraživački tim radit će i na rasvjetljavanju „tamne brojke“ nasilnog kriminala u Hrvatskoj te nastojati detektirati glavne uzroke neprijavljivanja nasilja nadležnim tijelima od strane institucija koji u svakodnevnom radu neminovno dolaze u doticaj sa nasiljem/posljedicama nasilja. Taj segment istraživanja rezultirat će i osmišljavanjem priručnika koji uključuje praktične mjere za unapređenje detekcije nasilja.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac / doc. dr. sc. Reana Bezić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Petra Šprem diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Po završetku fakulteta zapošljava se u odvjetničkom uredu kao odvjetnička vježbenica, gdje ostaje 4 godine. 2017. godine postaje član Max Planck Partnerske Grupe za „Balkan Criminology”. 2018. godine polaže pravosudni ispit te se iste godine zapošljava na predmetnom projektu „Hrvatski monitor nasilja“ kao asistent. Od studenog 2018. godine polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U dosadašnjem radu aktivno je sudjelovala na nekoliko konferencija te je pohađala Doktorsku ljetnu školu za kriminologiju i forenziku na Sveučilištu u Lausanni (Švicarska). Vidi opširnije