Pandemija SARS-CoV-2 i potres: obavijesti o posebnim postupanjima i mogućnostima za znanstvenike

S obzirom na posljedice epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio grad Zagreb i njegovo šire područje, svjesni smo da su određeni segmenti djelovanja znanstvenih organizacija dovedeni u pitanje. Hrvatska zaklada za znanost u nadolazećim će mjesecima posvetiti posebnu pozornost svakom upitu i zahtjevu vezanom uz zastoj u istraživanjima te pronaći rješenje kojim će osigurati nastavak projekta u roku koji voditelj i čelnik organizacije smatraju mogućim.

Uzevši navedeno u obzir, na ovoj stranici bit će pravodobno objavljene sve obavijesti o izvanrednim postupanjima vezanim za ugovorne obaveze voditelja, isplate plaća doktorandima i poslijedoktorandima zaposlenima na projektima HRZZ-a, te o promjenama u dinamici isplate ugovorenih rata.

Edit Content

 Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. travnja 2020. godine Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu. Predmetna Odluka primjenjuje se na sve proračunske i izvanproračunske korisnike Državnog proračuna koji su utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na sve izvore financiranja.

Odlukom su utvrđene mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna. Obveznicima Odluke zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene, zabranjuje se sklapanje novih ugovora o djelu te su obveznici Odluke dužni obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te ne mogu pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija, osim iznimaka koje su također definirane Odlukom.

Napominjemo da je Hrvatska zaklada za znanost od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražila tumačenje predmetne Odluke te jasan odgovor odnose li se odredbe Odluke i na poslovanje Hrvatske zaklade za znanost i posljedično tome i na financiranje znanstvenih projekata i programa i zapošljavanje mladih istraživača u hrvatskim znanstvenim organizacijama. Žurno ćemo obavijestiti sve korisnike HRZZ sredstava o daljnjem razvoju situacije.

Edit Content
Edit Content

Uzimajući u obzir izvanredne okolnosti, HRZZ će uvažiti kašnjenja, prilagodbe i odgode planiranih aktivnosti na ugovorenim projektima zbog više sile uzrokovane potresom u Zagrebu i/ili epidemijom virusa SARS-CoV-2. Pozivaju se voditelji projekata i/ili čelnici ustanova da o takvim okolnostima obavijeste HRZZ putem elektroničke pošte.

Edit Content

Na projektima HRZZ-a zaposlen je značajan broj doktoranada i poslijedoktoranada. Unatoč posebnim prilagodbama projekata (nastalim zbog više sile uzrokovane potresom u Zagrebu i/ili epidemijom virusa SARS-CoV-2) odobrava se isplata plaća za doktorande i poslijedoktorande zaposlene na Uspostavnim istraživačkim projektima i Istraživačkim projektima do 1. listopada 2020. u sljedećim slučajevima:

  • ukoliko je institucija na kojoj su zaposleni voditelji projekta podnijela molbu za zamrzavanjem svih ugovornih obveza prema Zakladi s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko je institucija na kojoj su zaposleni voditelji projekta podnijela molbu za odgodom periodičnih izvješća uzrokovanu trenutačnom epidemiološkom situacijom ili posljedicama potresa u Zagrebu
  • ukoliko je voditelj/ica podnio/la molbu za odgodom izvješća uzrokovanu trenutačnom epidemiološkom situacijom ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko je voditelj/ica podnio/la molbu za mirovanjem ugovornih obveza s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko postoje ostali formalni razlozi uzrokovani trenutačnom epidemiološkom situacijom ili posljedicama potresa u Zagrebu zbog kojih voditelj ne može pravodobno podnijeti periodično izvješće (nemogućnost ovjere dokumentacije i slično)
  • ukoliko postoje ostali razlozi zbog kojih rad na projektu nije moguć u skladu s ugovorenim radnim planom (nemogućnost nabave ili dostave opreme i sitnog potrošnog materijala kao što su rukavice, maske, pipete i slično, nemogućnost rada u laboratoriju ili terenskog istraživanja i slično).

U navedenim slučajevima potrebno je obavijestiti HRZZ putem elektroničke pošte o postupanju vezanom za isplatu plaća mladim istraživačima zaposlenima na ustanovi na kojoj se provodi projekt.

Edit Content

Kako bi se premostilo trenutačno razdoblje izvanrednih okolnosti nastalih zbog pandemije SARS-CoV-2 te tako osigurala redovita isplata ugovornih obveza financiranih projekata HRZZ-a, Upravni odbor je donio odluku o privremenom načinu isplate ugovorene rate projekata u dvije rate, sukladno odobrenim projektnim razdobljima.

Edit Content

Hrvatska zaklada za znanost prilagodit će se situaciji u kojoj većina doktoranada zaposlenih putem natječaja Plan razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti radi od kuće.

Zbog pandemije i/ili potresa uvažit će se kašnjenja, prilagodba i odgoda planiranih aktivnosti na ugovorenim Planovima razvoja karijera doktoranada.

Kada to okolnosti budu dopuštale, dovoljno je molbu i prijedlog izmjena aktivnosti koje će zbog navedenih okolnosti nastati, dostaviti elektroničkom poštom na adrese doktorandi@hrzz.hr ili magdalena@hrzz.hr u skladu s našom uobičajenom procedurom.

Za doktorande sufinancirane sredstvima ESF-a adrese su: doktorandi_ESF@hrzz.hrmile@hrzz.hr ili ivan@hrzz.hr.

Također, ako ste u mogućnosti poslati redovita periodična i završna izvješća, a ne možete dobiti ovjere čelnika organizacije, možete poslati neovjerena izvješća, a potrebne ovjere dostavit naknadno. U slučaju nemogućnosti prikupljanja dokumentacije potrebne za podnošenje izvješća ili ako ne možete pravodobno dostaviti periodična ili završna izvješća, molimo da nas o tome kratko obavijestite elektroničkom poštom.

S obzirom na to da su neki mentori i doktorandi u ovome trenutku izravno uključeni u različite poslove vezane za liječenje, prevenciju i kontrolu širenja virusa te druge poslove koji nam svima osiguravaju svakodnevno funkcioniranje, pravodobnu informiranost i slično, usmjerit ćemo se na ono što je u ovom trenutku primarno, a kada to bude moguće rješavat ćemo zaostatke. Najvažnije je u ovome trenutku da doktorandima ne budu uskraćena njihova prava.

Iako veći dio zaposlenika Zaklade radi od kuće, zasad se svi radni procesi odvijaju prema planu. Na raspolaganju smo za sve vaše upite kako elektroničkom poštom tako i telefonom. U međuvremenu, vama i vašim suradnicima želimo zdravlje i staloženost u ovoj izvanrednoj situaciji.

Hrvatska zaklada za znanost trudi se maksimalno prilagoditi nastaloj situaciji, u interesu svih svojih korisnika. Svakako ćemo nastaviti pratiti stanje i prilagoditi se svim nadolazećim okolnostima.

Najvažnije poveznice: 
https://www.koronavirus.hr/
https://www.koronavirus.hr/najcesca-pitanja-i-odgovori-315/315