Otvaranje natječaja za najbolju znanstvenu fotografiju

Povodom 20. obljetnice osnutka Hrvatske zaklade za znanost pozivamo hrvatske znanstvenike koji su tijekom prethodnih 20 godina sudjelovali u radu Hrvatske zaklade za znanost da kroz fotografiju predstave svoj znanstveni rad javnosti i medijima.

Uvjeti: Prijave mogu podnijeti isključivo znanstvenici koji su sudjelovali na (tekućim ili završenim) projektima Zaklade (moraju biti evidentirani u Zakladinom EPP sustavu), a jedan pojedinac ili skupina može prijaviti maksimalno pet fotografija na natječaj.

Vrednovanje: Sve podnesene prijave vrednovat će stručni žiri sastavljen od znanstvenika, novinara i profesionalnih fotografa. Fotografije će se vrednovati na temelju njihove originalnosti, umjetničke i estetske kvalitete te sposobnosti prenošenja znanstvenih spoznaja i informacija.

Glavna nagrada iznosi 5.000 HRK. Osim glavne nagrade bit će dodijeljeno pet pojedinačnih nagrada, po jedna za svaku kategoriju u iznosu od 2.000 HRK.

Pobjedničke fotografije bit će tiskane i izložene u okviru svečane proslave 20. godišnjice Zaklade, koja će se održati krajem 2021. godine. Od odabranih fotografija pristiglih na natječaj izradit će se digitalni katalog, koji će biti objavljen na Zakladinim mrežnim stranicama.

Datum otvaranja natječaja: 30. lipnja 2021.

Rok za podnošenje fotografija: 14. rujna 2021. u 13:00.

Tekst natječaja (.pdf)

Prijave se podnose putem elektroničkog obrasca dostupnog ovdje.