Otvaranje natječaja „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (NPOO-DOK-2023-10)

Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

HRZZ objavljuje ovaj Natječaj kako bi hrvatskim znanstvenim organizacijama i znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje istraživačke projekte uključe asistente koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te na taj način usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje u svojoj prijavi navode broj traženih asistenata te predlažu kandidate za mentore. U prijavi mora biti jasno obrazloženo opravdanje traženog broja asistenata kroz dosadašnje rezultate Organizacije, trenutačne kapacitete i potrebe, planirane aktivnosti (način izobrazbe, metode rada i zadatke asistenta) te potencijal Organizacije za profesionalni razvoj asistenta. Na natječaj se mogu prijaviti projektni prijedlozi samo iz STEM područja.

Prijavitelji projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10, a čiji su projektni prijedlozi u postupku vrednovanja, prihvatljivi su za prijavu na natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ukoliko projektni prijedlozi na IP-2022-10 ne budu ugovoreni, prijava na DOK-2023-10 bit će administrativno odbijena.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće asistenta. Sukladno članku 44. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, asistent se zapošljava na razdoblje od 5 godina u slučaju javnog instituta odnosno 6 godina u slučaju visokog učilišta,

Rok za prijavu Organizacije je 17. listopada 2023. godine, dok kandidati za mentore navedeni u prijavi Organizacije svoju dokumentaciju moraju dostaviti putem EPP sustava do 31. listopada 2023. do 13:00 sati (CET).

Natječajna i prijavna dokumentacija za natječaj NPOO-DOK-2023-10 dostupna je na stranici Otvoreni natječaji. Sva pitanja o ovim natječajima zaprimamo na adresu doktorandi_NPOO@hrzz.hr.