Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje dva natječaja u okviru Programa mobilnosti financiranog iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.


Natječaj „Odlazna mobilnost viših asistenata” (MOBODL-2023-12):

Cilj je ovog Potprograma olakšati odlaznu mobilnost talentiranih mladih istraživača u svrhu stjecanja i prijenosa novih znanja i metodologija, razvoja novih vještina i međunarodnog iskustva potrebnih za uspješnu znanstvenu karijeru ili karijeru u poslovnom sektoru. U okviru potprograma podržat će se dugoročni boravci mladih istraživača u fazi nakon stjecanja doktorata na vrhunskim istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu u trajanju od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u inozemstvu u iznosu od 4.000 EUR mjesečno.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje predlažu svoje zaposlenike (mlade istraživače koji su titulu doktora znanosti stekli prije najviše 7 godina od roka za prijavu) za odlazak na dugoročnu mobilnost. Mladi istraživač mora biti zaposlen na Organizaciji-prijavitelju tijekom cijelog razdoblja trajanja mobilnosti te mora imati suglasnost mentora na Organizaciji-prijavitelju za provedbu studijskog boravka kao i pozivno pismo mentora na organizaciji u inozemstvu (mentora-domaćina). Rok za prijavu je 1. prosinca 2023. 


Natječaj „Dolazna mobilnost viših asistenata” (MOBDOL-2023-12):

Cilj je ovog Potprograma podizanje konkurentnosti i poticanje internacionalizacije hrvatskog sustava istraživanja i razvoja (I&R) kroz privlačenje talentiranih mladih istraživača za uključivanje u hrvatski I&R sustav. Natječajem je predviđeno financiranje boravka mladog istraživača iz inozemstva u Hrvatskoj s primarnim ciljem znanstvenog usavršavanja kroz sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na projektu koji se provodi na Organizaciji-prijavitelju.

Na Natječaj se prijavljuju hrvatske znanstvene organizacije koje žele angažirati mladog istraživača iz inozemstva (koji je titulu doktora znanosti stekao prije najviše 7 godina od roka za prijavu) na razdoblje od najmanje 12 a najviše 24 mjeseca. Potpora će se isplaćivati u obliku stipendije za znanstveno-istraživačko usavršavanje na organizaciji u RH u iznosu od 3.625 EUR mjesečno. U Potprogramu dolazne mobilnosti mogu sudjelovati i hrvatski državljani koji nisu imali prijavljeno prebivalište odnosno boravište u RH u prethodne dvije godine. Rok za prijavu je 1. prosinca 2023.


Natječajna i prijavna dokumentacija za oba natječaja dostupna je na stranici Otvoreni natječaji. Sva pitanja o ovim natječajima zaprimamo na adresu mobilnost_NPOO@hrzz.hr.

 

Na prethodne natječaje u okviru Programa mobilnosti s rokom prijave 22. kolovoza 2023. podneseno je: 32 prijave na natječaj MOBODL-2023-08 odnosno 12 prijava na natječaj MOBDOL-2023-08.