Otvaranje natječaja IPS-2023-02

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) HRZZ u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata.

Hrvatski znanstvenici u suradnji sa znanstvenicima iz Republike Slovenije mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj ARRS-a (rok za dostavu prijedloga: 28. veljače 2023.). U zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluju slovenska i hrvatska istraživačka grupa. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). U natječaju IPS-2023-02 vodeća agencija je ARRS.

Tekst natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.