Otvaranje natječaja „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” (IPCH-2021-10)

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru inicijative Weave, HRZZ raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta moraju biti usko povezani i komplementarni te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

 

Ukratko o natječaju IPCH-2021-04:

Datum raspisivanja natječaja: 12. srpnja 2021.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 4. listopada 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: do 4 godine


Postupak međunarodne recenzije natječaja provodi SNSF kao vodeća agencija (Lead Agency). Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Prijava hrvatskog istraživačkog tima na natječaj vrši se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Tekst natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je na: https://www.snf.ch/en/WAvYcY7awAUGolST/funding/projects/projects-in-all-disciplines.