Otvaranje međunarodnog natječaja „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” konzorcija CHANSE

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) je zajednička inicijativa 27 organizacija za financiranje istraživanja iz 24 zemlje, čiji je cilj davanje potpore zajedničkim istraživačkim projektima u području društvenih i humanističkih znanosti. Program je nastao u suradnji mreža HERA i NORFACE i sufinanciran je iz Okvirnog programa Obzor 2020. Europske unije.

Natječajem „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” financirat će se izvrsni  transnacionalni i višedisciplinarni istraživački projekti koji će nastojati doći do spoznaja o tome kako digitalne inovacije pokreću društvene i kulturne promjene no i kako na te inovacije utječu društvo i kultura. Dvije su osnovne teme natječaja: 1. Kulturna transformacija u digitalnom dobu i 2. Digitalizacija i društvena transformacija. Svaki projektni prijedlog mora imati snažan europski značaj (npr. istraživanje promjena koje se odvijaju na europskoj razini ili utječu na Europu kao cjelinu, ili na razini europske zemlje ili zajednice itd.).

U svakom zajedničkom istraživačkom projektu (CRP) moraju sudjelovati najmanje četiri voditelja (Principal Investigator), tj. partnera iz četiri ili više zemalja koje sudjeluju u natječaju (pravilo 4-4). Svaki voditelj mora biti prihvatljiv prema uvjetima nacionalne organizacije za čije se financiranje prijavljuje i koji su opisani u dokumentu National/Regional Eligibility Requirements. Svaki projekt imenuje jednog voditelja konzorcija (Project Leader) koji podnosi prijavu u ime cijelog projektnog konzorcija. Pojedini voditelj (voditelj konzorcija ili voditelj partnera) može sudjelovati samo u jednoj prijavi na ovaj natječaj.

Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi. Ako je taj sažetak odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog. Skraćeni projektni prijedlozi podnose se putem elektroničkog sustava EPSS do 7. svibnja 2021. u 14:00 CET.

Ukupni proračun Natječaja iznosi 36 milijuna EUR (što uključuje su-financiranje Europske komisije u iznosu od 10 milijuna EUR). Ne postoji ograničenje proračuna za pojedini projekt. Međutim, preporučuje se da ukupna potraživana sredstva svih partnera u projektu ne prelaze 1,500,000 EUR. Proračun jednog partnera ne smije biti veći od 50 % ukupnog proračuna projekta, dok partneri iz iste države ne mogu potraživati više od 60 % ukupnog proračuna projekta.

Financirat će se projekti u trajanju od 24 mjeseca do 36 mjeseci.

Popis država koje sudjeluju u Natječaju dostupan je na mrežnim stranicama CHANSE-a.

Predviđeni vremenski okvir Natječaja:

  • Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 7. svibnja 2021. u 14:00 CET
  • Poziv za podnošenje cjelovitih prijedloga: rujan 2021.
  • Rok za podnošenje cjelovitih prijedloga (samo na poziv): 7. prosinca 2021.
  • Postupak prigovora: ožujak 2022.
  • Rezultati natječaja: svibanj/lipanj 2022.
  • Početak financiranih projekata: najranije rujan/listopad 2022.


Kako bi se olakšao proces formiranja projektnih konzorcija, izrađena je aplikacija za pronalazak potencijalnih partnera, koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/.

Znanstvenici zainteresirani za prijavu na natječaj pozivaju se na webinar na kojem će se predstaviti detaljne informacije o temama natječaja, uvjetima za prijavu te postupku prijave i vrednovanja. Nakon webinara predviđeno je postavljanje pitanja. Webinar će se održati 15. ožujka s početkom u 10:00 CET. Obrazac za registraciju dostupan je ovdje.

Natječajna dokumentacija i upute za prijavu dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.