Otvaranje natječaja IPS-2022-02 i IPCH-2022-04

Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) odnosno Hrvatske zaklade za znanost i Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) HRZZ u okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih odnosno slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata.

Hrvatski znanstvenici u suradnji sa znanstvenicima iz ovih dviju zemalja mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvorene natječaje ARRS-a (rok za dostavu prijedloga: 28. veljače 2022.) odnosno SNSF-a (rok za dostavu prijedloga: 1. travnja 2022.). U zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska (IPS-2022-02) odnosno švicarska i hrvatska (IPCH-2022-04) istraživačka grupa. Natječaj se provodi po proceduri vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim uobičajenim internim procedurama). U natječaju IPS-2022-02 vodeća agencija je ARRS, dok je u natječaju IPCH-2022-04 vodeća agencija SNSF. Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti.

Tekst obaju natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji.